Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan hier de webversie.
Contractanten Nieuwsbrief  
In deze nieuwsbrief vragen wij alle Contractanten om goed op de volgende spelregels te letten bij de omgang met de thuiskopieregeling. Stichting de Thuiskopie streeft naar een 'level playing field' voor alle betrokkenen. Om dit te kunnen realiseren rekenen wij mede op uw medewerking, daarom graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen.

Regels omtrent heffingsvrij leveren Contractanten

Uitsluitend Contractanten van Stichting de Thuiskopie kunnen andere Contractanten zonder thuiskopievergoeding leveren. Indien een Contractant met heffing geleverd heeft gekregen kan hij het voorwerp niet zonder thuiskopievergoeding doorleveren.

Wij zien bij Contractanten onderaan de keten de wens om te allen tijde zonder thuiskopievergoeding geleverd te krijgen. Indien de wettelijke verantwoordelijke importeur/leverancier de goederen na 1 januari met thuiskopievergoeding heeft uitgeleverd en reeds aan Thuiskopie heeft afgedragen blijft de heffing tot en met de eindafnemer op het product. Als contractanten inkopen inclusief thuiskopievergoeding, leveren zij inclusief thuiskopievergoeding uit.

Heffingsvrij leveren is een afspraak tussen contractanten onderling die begint bij de importeur/leverancier. Ons dringend advies is om dit met elkaar tijdig te regelen! Heffingsvrij leveren aan geregistreerde profesioneel gebruikers kan ook alleen voor bepaalde producten; bijv. smartphones altijd met heffing, zie tarieven voor het volledige overzicht.

In deze handleiding omtrent het doen van opgave vindt u op de laatste pagina een schematisch overzicht waarin bovenstaand is afgebeeld. 

 
Direct naar:
Veelgestelde vragen
Tarieven
Contact
"Heffingsvrije leveringen dienen te worden gespecificeerd"
Functionaliteit Portal & Website
  • Facturen: diverse partijen hebben aangegeven de factuur graag digitaal te ontvangen. Uw facturen zijn op de Portal na te zijn ingelogd zichtbaar. Thuiskopie verstuurt niettemin een factuur per post. 
  • Contactgegevens: indien uw contactgegevens zijn gewijzigd kunt u deze wijzigingen in de Portal doorgeven. Op de Portal kunt u na te zijn ingelogd onder de tab "Mijn Gegevens" al uw contactgegevens wijzigen. Gelieve even te controleren of deze gegevens nog kloppen.
  • Contractanten en Professionele Gebruikers: contractanten kunnen controleren of relaties contractant zijn door dit te checken op onze website, hier is nu ook een Excelsheet downloadbaar. De lijst met Professioneel Gebruikers is te vinden na te zijn ingelogd op de Portal.

    Let op: het feit dat partijen contractant of prof. gebruiker zijn is géén garantie dat er heffingsvrij geleverd kan worden (zie hierboven).
Nieuwe AMvB Thuiskopie
Gisteren is er een algemene maatregel van bestuur door staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie naar de Tweede Kamer gestuurd. Hieruit blijkt dat de thuiskopieregeling wordt verlengd tot 2016 zonder noodzakelijke aanpassingen. Lees hier het bericht op de website van de rijksoverheid en hier vindt u ons persbericht. 
 
Controle & Correcties
Contractanten hebben de optie om mee te werken aan een controleverzoek van Stichting de Thuiskopie OF geven een accountantsverklaring af omtrent hun opgave. Indien Contractanten op verzoek van de Stichting meewerken aan een controle kan binnenkort een bericht worden verwacht. Middels dit bericht willen wij u hiervan alvast op de hoogte stellen. Vragen over de controle kunt u richten aan controle@thuiskopie.nl .
Tot slot willen we u ook informeren dat partijen begin 2014 correcties kunnen aanleveren voor het jaar 2013. De reden van correcties kan per contractant verschillen en Thuiskopie zal correcties dan ook per situatie beoordelen.
© 2013 de Thuiskopie | Afmelden | www.thuiskopie.nl
Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
De Thuiskopie @ Twitter