Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan hier de webversie.
Nieuwsbrief nummer 5
De thuiskopievergoeding compenseert rechthebbenden (auteurs, artiesten en producenten) voor kopieën die consumenten van hun werk maken. Daardoor worden zij in staat gesteld hun creatieve werk voort te zetten en blijft het voor consumenten ook in de toekomst mogelijk om te kopiëren voor eigen gebruik.
Regels omtrent heffingsvrij leveren Contractanten
Uitsluitend Contractanten van Stichting de Thuiskopie kunnen andere Contractanten leveren zonder thuiskopievergoeding. Indien een Contractant met heffing geleverd heeft gekregen kan hij het voorwerp niet zonder heffing doorleveren.
 
Wij zien bij Contractanten onderaan de keten de wens om te allen tijde zonder thuiskopievergoeding geleverd te krijgen. Indien de wettelijke verantwoordelijke importeur/leverancier de goederen na 1 januari met thuiskopievergoeding heeft uitgeleverd en reeds aan Thuiskopie heeft afgedragen blijft de heffing tot en met de eindafnemer op het product. Als contractanten inkopen inclusief thuiskopievergoeding, leveren zij uit inclusief thuiskopievergoeding.
 
Heffingsvrij leveren is een afspraak tussen contractanten onderling die begint bij de importeur/leverancier. Ons dringend advies is om dit met elkaar tijdig te regelen! Heffingsvrij leveren aan een eindafnemers kan alleen bij professionele producten die aan eindafnemers met een vrijstelling worden geleverd.
 
Direct naar:
Veelgestelde vragen
Tarieven
Contact
"Uw relaties inlichten omtrent de regeling? Stichting de Thuiskopie heeft brochures"
SONT: Wijziging Heffingsplichtige voorwerpen
De voorzitter van de SONT heeft besloten om de Solid-State-Drive (SSD) volledig buiten de thuiskopieregeling te laten. De Externe SSD viel eerder onder de categorie Externe Harddisk, maar dient vanaf heden zonder thuiskopievergoeding te worden uitgeleverd. Daarnaast geldt er een exceptie voor de “thin client”; een voorwerp dat als typisch zakelijk is geclassificeerd en waarover dus geen thuiskopievergoeding geheven dient te worden en om deze reden buiten eventuele opgaves gehouden kan worden. Bekijk hier de bijgewerkte lijst tarieven & voorwerpen. Lees verder...
Het doen van Opgave

Opgave doen kan voor contractanten complex worden indien u te maken krijgt met verschillende goederenstromen – met of zonder heffing en oude voorraad of nieuwe voorraad. Wij hebben daarom het volgende stroomschema opgesteld. Hierin staat afgebeeld welke voorwerpen wij in uw opgave willen zien en welke u achterwege kunt laten.
Lees verder...

Administratiekosten & Restitutie
Er is besloten om geen administratiekosten in rekening te brengen bij contractanten voor restituties in verband met professioneel gebruik of export. Voor Professioneel Gebruikers en Niet-Contractanten gelden administratiekosten van 10% van het restitutiebedrag met een maximum van € 8.50 per aanvraag. De administratiekosten vormen hierdoor nimmer een belemmering voor het indienen van een restitutieaanvraag.

Stichting de Thuiskopie mag pas overgaan tot restitutie indien geverifieerd kan worden dat de importeur/fabrikant de thuiskopievergoeding heeft afgedragen. Het is dus wenselijk dat partijen voorin de keten na het doen van opgave ook de thuiskopiegelden zo spoedig mogelijk afdragen opdat restitutieverzoeken achterin de keten kunnen worden behandeld.
"Krijg ik met of zonder heffing geleverd? Vraag het uw leverancier!"
Meldpunt illegale handel & Verlengde aansprakelijkheid
Indien importeurs/fabrikanten heffingsplichtige voorwerpen zonder thuiskopievergoeding op de Nederlandse markt brengen veroorzaakt dit oneerlijke concurrentie. In het kader van het creëren van een ‘level playing field’ zal Stichting de Thuiskopie ontduiking bestrijden, echter kunt u hier ook aan bijdragen. Indien u misbruik constateert/vermoedt kunt u dit melden via controle@thuiskopie.nl. Wij zijn verplicht uiterst discreet met uw melding om te gaan.

Wij willen partijen tevens informeren dat handelaren in heffingsplichtige goederen verplicht zijn om de naam van hun importeur op te geven. Indien de verkoper niet kan aantonen dat de vergoeding door de fabrikant of importeur betaald is, is de handelaar verplicht tot betaling, conform Artikel 16ga van de Auteurswet. Vraag daarom na bij uw leveranciers of u voorwerpen inclusief thuiskopievergoeding voorwerpen geleverd krijgt.
© 2013 de Thuiskopie | Afmelden | www.thuiskopie.nl
Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
De Thuiskopie @ Twitter