Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan hier de webversie.
Nieuwsbrief nummer 4
De thuiskopievergoeding compenseert rechthebbenden (auteurs, artiesten en producenten) voor kopieën die consumenten van hun werk maken. Daardoor worden zij in staat gesteld hun creatieve werk voort te zetten en blijft het voor consumenten ook in de toekomst mogelijk om te kopiëren voor eigen gebruik.
Opgavemodule contractanten online
De thuiskopie portal is er klaar voor! Sinds 1 februari hebben contractanten de mogelijkheid online opgave te doen over de maand januari. Het zal de eerste keer worden dat contractanten hun opgave via de portal aanleveren. Wij hopen dat het voor u inmidddels duidelijk is over welke voorwerpen én in welk scenario contractanten opgave dienen te doen. We hebben volledigheidshalve alles nog eens op een rijtje gezet zodat u uiterlijk vijftien februari uw opgave aanlevert. Lees verder...
 
Direct naar:
Veelgestelde vragen
Tarieven
Contact
"Opgave doen kan vanaf nu uitsluitend via de portal van Thuiskopie"
Tarieven & Voorwerpen
Stichting de Thuiskopie heeft de lijst met tarieven & voorwerpen gewijzigd. Naast dat er nu uitgangspunten zijn opgesteld waaraan u de verschillende voorwerpen kunt toetsen is er één significante wijziging doorgevoerd. NAS systemen vallen niet meer in de categorie PC/Laptop aangezien deze voorwerpen thans worden gezien als externe opslagstations. Hierdoor wordt de NAS nu als Externe Harddisk gecategoriseerd, tenzij de NAS wél mogelijkheden bevat media af te spelen (tv-out), dan is de NAS een mediaspeler. Lees verder...
Veelgestelde Vragen
Stichting de Thuiskopie streeft ernaar al uw vragen te beantwoorden en zo spoedig mogelijk te verwerken. Veelgestelde vragen hebben wij online gebundeld op onze website, deze houden wij zo actueel mogelijk. Daarnaast hebben relaties van Stichting de Thuiskopie ook de mogelijkheid om specifieke vragen te stellen op de portal. Over de volgende onderwerpen krijgen wij nog veel vragen. Lees verder...
Zakelijkse resellers
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij kenbaar gemaakt te werken aan een oplossing voor contractanten (distributeurs/zakelijke resellers) die onmogelijk hun vrijgestelde professionele gebruikers zonder thuiskopievergoeding konden aanleveren aangezien zij voorwerpen mét thuiskopievergoeding geleverd kregen. Er is inmiddels veel werk verzet om ervoor te zorgen dat heffingsplichtige voorwerpen zonder thuiskopievergoeding naar contractanten kunnen gaan. Indien bij u als geregistreerde zakelijke reseller dit scenario zich toch voordoet, neem dan contact op met Stichting de Thuiskopie.
"Uw relaties inlichten omtrent de regeling? Stichting de Thuiskopie heeft brochures"
© 2013 de Thuiskopie | Afmelden | www.thuiskopie.nl
Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
De Thuiskopie @ Twitter