Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan hier de webversie.
Nieuwsbrief nummer 3
De thuiskopievergoeding compenseert rechthebbenden (auteurs, artiesten en producenten) voor kopieën die consumenten van hun werk maken. Daardoor worden zij in staat gesteld hun creatieve werk voort te zetten en blijft het voor consumenten ook in de toekomst mogelijk om te kopiëren voor eigen gebruik.
Nieuwe thuiskopieregeling van start: doe uw opgave online
Het is zover! Op 1 januari 2013 is de nieuwe thuiskopieregeling van start gegaan. Naast een thuiskopievergoeding op blanco beeld- en geluidsdragers geldt de regeling nu ook voor smartphones, pc’s en diverse overige consumentenelektronica. Een compleet overzicht van de tarieven en voorwerpen per 1 januari vindt u in de factsheet op deze pagina

Vanaf nu doet u ook uitsluitend online opgave. Fabrikanten en importeurs van blanco beeld- of geluidsdragers, telefoons, hardware of consumentenelektronica, dienen op het moment van import of fabricage direct opgave te doen aan Stichting de Thuiskopie. Vanaf nu kan dat heel eenvoudig via de nieuwe Thuiskopie portal. Lees meer…
 
 
Direct naar:
Veelgestelde vragen
Tarieven
Contact
U kunt ook kiezen voor de voordelen van een contract
Omdat de nieuwe thuiskopieregeling verandering voor u met zich meebrengt wil Stichting de Thuiskopie de afdracht van thuiskopiegelden zo eenvoudig mogelijk maken. Zo kunt u kiezen voor een incasso-overeenkomst. Deze overeenkomst is niet verplicht maar biedt u als importeur, fabrikant of handelaar een groot aantal voordelen. Zoals o.a. het heffingsvrij leveren aan overige contractanten en professioneel gebruikers. Lees meer..
 
"Stichting de Thuiskopie wenst haar relaties
een succesvol 2013"
Wat is het verschil tussen registreren en opgave doen?
Met de ingang van de nieuwe thuiskopieregeling op 1 januari jl. is de wijze van opgave doen veranderd. Opgaven worden vanaf dan uitsluitend online in behandeling genomen. Lees meer…
Hoe gaat u om met uw voorraden uit 2012?
Wij vragen contractanten een overzicht van hun voorraad op 1 januari 2013 per productgroep te overleggen in een door Stichting de Thuiskopie geleverd Excel format. Indien deze voorraad voorwerpen betreft waarover nog thuiskopievergoeding dient te worden afgedragen volgens de oude regeling (CD’s / DVD’s) dan dienen deze tegen het oude tarief te worden afgerekend. Neem in dit geval contact op met Stichting de ThuiskopieLees meer…
"De thuiskopievergoeding maakt ook in 2013 op een eenvoudige manier behoud van creatieve content mogelijk"
De nieuwe thuiskopieregeling voor professionele gebruikers
De Thuiskopie portal is ook open voor registratie van professioneel gebruikers. Professionele (zakelijke) gebruikers van bepaalde voorwerpen waarop of waarmee gekopieerd kan worden, kunnen in aanmerking komen voor een vrijstelling, vooraf of achteraf. Hier vindt u een compleet overzicht van de betreffende voorwerpen. Lees meer…
De nieuwe thuiskopiefolder voor relaties; meer aanvullende informatie voor consumenten en zakelijke eindgebruikers
Een nieuwe thuiskopieregeling betekent nieuwe regels en voorwaarden. Stichting de Thuiskopie doet er alles aan om de informatie over de nieuwe regeling en de gevolgen voor betalingsplichtigen en consumenten zo compleet en duidelijk mogelijk te verwoorden. Naast de website www.thuiskopie.nl en de reeds bestaande brochures heeft Stichting de Thuiskopie daarom een extra folder gemaakt met meer gedetailleerde informatie voor consumenten en professioneel gebruikers. Lees meer…
Over welke verhandelde voorwerpen doe ik als handelaar opgave?
Importeurs en fabrikanten doen opgave van verkopen in heffingsplichtige voorwerpen en hebben, indien zij contractant zijn, de keuze om deze heffingsvrij uit te leveren aan overige contractanten verderop in de keten. Op dit moment zien wij echter dat distributeurs/resellers voorwerpen geleverd krijgen met thuiskopievergoeding terwijl zij contractant zijn. In dit geval is de thuiskopievergoeding reeds afgedragen en hoeft er geen opgave gedaan te worden over deze verkochte voorwerpen, echter bent u wel verplicht de thuiskopievergoeding aan al uw relaties door te belasten. De eindgebruiker kan indien er sprake is van professioneel gebruik in aanmerking komen voor restitutie.
 
Stichting de Thuiskopie onderkent dat deze situatie onwenselijk is voor handelaren die hoofdzakelijk aan professionele (zakelijke) gebruikers leveren en dit heffingsvrij willen doen. Indien u hiermee te maken heeft en tevens de wens heeft om al uw zakelijke relaties heffingsvrij te leveren, neem dan contact op het Stichting de Thuiskopie.
© 2013 de Thuiskopie | Afmelden | www.thuiskopie.nl
Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
De Thuiskopie @ Twitter