Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan hier de webversie.
Nieuwsbrief nummer 2
De thuiskopievergoeding compenseert rechthebbenden (auteurs, artiesten en producenten) voor kopieën die consumenten van hun werk maken. Daardoor worden zij in staat gesteld hun creatieve werk voort te zetten en blijft het voor consumenten ook in de toekomst mogelijk om te kopiëren voor eigen gebruik.
Registratie op de Thuiskopie portal al mogelijk
Ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de nieuwe thuiskopieregeling op 1 januari 2013 is Stichting de Thuiskopie voortvarend bezig met de logistieke voorbereidingen. Per heden kunt u zich als eventuele contractant van Stichting de Thuiskopie of als professioneel gebruiker via de Thuiskopie portal registreren.

Lees meer..
 
Direct naar:
Veelgestelde vragen
Tarieven
Contact
“Kopiëren op apparaten blijft mogelijk tegen een redelijke vergoeding ”
Hoe doe ik opgave?
Wanneer u, als fabrikant of importeur van blanco beeld- of geluidsdragers, telefoons, hardware of consumentenelektronica, na 1 januari 2013 importeert of een fabricage voltooit (zoals bij een op maat gebouwde PC), dan dient u direct opgave te doen aan Stichting de Thuiskopie.

Lees meer..
Wilt u zelf meer informatie of vragen uw relaties om meer informatie?
Medio december 2012 heeft Stichting de Thuiskopie een schriftelijke mailing uitgedaan naar alle importeurs en fabrikanten van blanco beeld- of geluidsdragers, telefoons, hardware of consumentenelektronica, waarop of waarmee consumenten kunnen kopiëren en die onder de nieuwe thuiskopieregeling vallen, welke op 1 januari a.s. van kracht gaat.

Lees meer…
“ De thuiskopievergoeding maakt op een eenvoudige manier behoud van creatieve content mogelijk ”
Heeft u vragen? Check de ‘veel gestelde vragen’ op www.thuiskopie.nl
Stichting de Thuiskopie doet er alles aan de informatie over de invoering van de nieuwe thuiskopieregeling en de gevolgen die dat voor u als betalingsplichtige en als consument heeft, zo compleet en duidelijk mogelijk te verwoorden. Een van die manieren is de ‘veel gestelde vragen’ module op www.thuiskopie.nl.

Lees meer…
Thuiskopie pleit voor vermelding thuiskopievergoeding op de factuur
Stichting de Thuiskopie zou graag zien dat de vergoeding apart op de verkoopfactuur wordt vermeld. Een zichtbaar gemaakte thuiskopievergoeding stelt de laatste koper in staat te zien welke bijdrage is betaald en maakt het voor professionele gebruikers eenvoudiger om de bijdrage terug te vragen. Ook de handhaving van de regeling is gediend met een zichtbare bijdrage, omdat deelnemende bedrijven snel kunnen worden herkend.

Lees meer…
© 2012 de Thuiskopie | Afmelden | www.thuiskopie.nl
Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
De Thuiskopie @ Twitter