Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan hier de webversie.
Nieuwsbrief nummer 1
De thuiskopievergoeding compenseert rechthebbenden (auteurs, artiesten, uitgevers en producenten) voor kopieën die consumenten van hun werk maken. Daardoor worden zij in staat gesteld hun creatieve werk voort te zetten en blijft het voor consumenten ook in de toekomst mogelijk om te kopiëren voor eigen gebruik.
Over de nieuwe aangepaste thuiskopieregeling
Het wordt voor consumenten steeds gemakkelijker om bestanden te kopiëren van CD’s, DVD’s, televisie, internet en andere apparaten naar onder andere computers, smartphones, tablets en MP3 spelers. De thuiskopievergoeding wordt op dit moment alleen nog maar geïnd op dragers zoals blanco CD’s en DVD’s. Daarom is een aangepaste regeling nodig om ook een vergoeding te verkrijgen voor kopieën die consumenten maken op andere apparaten. Lees verder...
 
Direct naar:
Veelgestelde vragen
Tarieven
Contact
"Kopieert u wel eens een geleend CD-tje?"
Importeurs en fabrikanten
Bent u een importeur of fabrikant van voorwerpen die onder de regeling vallen, dan bent u verplicht om thuiskopievergoeding te betalen op het moment van import of fabricage. De thuiskopievergoeding wordt via de verkoopprijs van het betreffende voorwerp doorberekend aan de consument. Per 1 januari 2013 is de thuiskopieregeling geldend op alle apparaten waarop consumenten kunnen kopiëren. Lees verder...
Dat mag! Voor uw eigen gebruik mag u zo’n kopie maken, of u dat nu doet op uw telefoon, PC of bijvoorbeeld uw externe hard disk.”
Professioneel gebruik
De Auteurswet en de Europese Auteursrechtrichtlijn maken het mogelijk dat consumenten voor eigen oefening, studie of gebruik kopieën mogen maken van deze werken zonder toestemming te vragen aan de rechthebbenden. Zakelijke gebruikers van bepaalde voorwerpen kunnen in aanmerking komen voor een vrijstelling, vooraf of achteraf. Lees verder...
© 2012 de Thuiskopie | Afmelden | www.thuiskopie.nl
Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
De Thuiskopie @ Twitter