Nieuwe Thuiskopietarieven vanaf 1 januari 2023
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan hier de webversie.
Nieuwsbrief november 2022
De thuiskopievergoeding compenseert rechthebbenden (auteurs, artiesten en producenten) voor kopieën die consumenten van hun werk maken. Daardoor worden zij in staat gesteld hun creatieve werk voort te zetten en blijft het voor consumenten ook in de toekomst mogelijk om te kopiëren voor eigen gebruik.
Wijziging thuiskopieregeling 2023-2024

Per 1 januari 2023 zijn, vanwege een tussentijdse herziening, vernieuwde Thuiskopie tarieven van kracht. Het besluit van de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen (SONT) is in de Staatscourant gepubliceerd en hier te vinden. Een aantal tarieven is gewijzigd en het tarief op Settopboxen met harde schijf en HDD-recorders is komen te vervallen, daarnaast is rekening gehouden met inflatie. Voor refurbished voorwerpen blijft het lagere tarief gelden en is de definitie verder verduidelijkt.

Voorwerp Tarief 2023-2024
PC/ Laptop/ notebook/ server/ mediacenter € 2,60
Tablet € 2,60
Smartphone € 5,30
Portable audio-/ videospeler € 1,70
E-reader € 0,70
Externe Hard Disk Drive (HDD), Solid State Disk (SSD) en USB-stick >= 256 GB € 0,80
USB-stick < 256 GB € 0,40
Wearables met opslagmogelijkheid € 0,40
Voor refurbished voorwerpen die door een onderneming worden aangeboden aan eindgebruikers, geldt een tarief dat met 40% verlaagd is ten opzichte van het tarief in de tabel.

Refurbishment

In het vorige SONT besluit zijn voor het eerst aparte refurbished tarieven vastgesteld. Bij refurbishment staat een gebruikt apparaat aan de basis.
 
Partijen in SONT hebben afgesproken aan te haken bij de partij die het voorwerp gebruiksklaar maakt voor de consument. Van gebruiksklaar is sprake als het voorwerp wordt aangeboden op een gelijkwaardige manier als het op de markt voor reguliere voorwerpen (d.w.z. niet-refurbished) wordt aangeboden. Er zijn geen essentiële handelingen meer nodig om het geschikt te maken voor normaal consumentengebruik. Onder normaal consumentengebruik wordt verstaan dat het voorwerp geschikt is om er auteursrechtelijk beschermd materiaal op vast te kunnen leggen, weer te geven, af te spelen of te vertonen. 

Daar waar een refurbished voorwerp door een professionele wederverkoper aan of ten behoeve van een nieuwe eindgebruiker wordt verkocht, is thuiskopievergoeding verschuldigd. Voor de apparaten die refurbished verkocht worden, geldt een tarief dat met 40% verlaagd is ten opzichte van het reguliere tarief. Zie voor meer informatie de website: Tarieven | Opgave | Stichting Thuiskopie

Voorwerpen
Omdat er bijna geen harddisk recorders en settopboxen met harde schijf meer worden verkocht, heeft de SONT de besloten dat er niet langer een Thuiskopievergoeding over is verschuldigd.
 
Waarom de Thuiskopieregeling?
De thuiskopieregeling is wettelijk ingesteld om rechthebbenden van auteursrechtelijk beschermde werken te compenseren voor het nadeel dat zij lijden omdat de wet toestaat dat consumenten voor zichzelf een kopie mogen maken van beschermde werken (zoals films, muziek, foto’s artikelen of boeken). Dat staat in art. 16c van de Auteurswet. Dit verloopt via een heffing op voorwerpen waar consumenten deze kopieën mee maken. De thuiskopievergoeding wordt door Stichting de Thuiskopie geïncasseerd bij importeurs en fabrikanten van die voorwerpen en vervolgens uitgekeerd aan onder meer componisten, muzikanten, uitgevers, producenten, schrijvers, acteurs en regisseurs.

Hoe werkt de regeling?
De minister van Justitie en Veiligheid heeft Stichting de Thuiskopie aangewezen om alle thuiskopievergoedingen te incasseren en te verdelen onder auteursrechthebbenden. Op het moment van import/fabricage van Thuiskopieplichtige voorwerpen zijn importeurs en fabrikanten verplicht om aan Stichting de Thuiskopie opgave te doen van de voorwerpen en de aantallen die zijn geïmporteerd of gefabriceerd en/of refurbished. Opgave doen kan online via de portal op de website van Stichting de Thuiskopie. Dat dient op het moment van import of fabricage te worden gedaan. Thuiskopie biedt de mogelijkheid de opgave-verplichting maandelijks te doen mits de importeur/fabrikant een incasso-overeenkomst sluit. Deze overeenkomst biedt nog andere voordelen. Voor informatie over de mogelijkheden zie: Contract | Opgave | Stichting Thuiskopie

Over uitvoering van de Thuiskopieregeling maken vertegenwoordigers van importeurs en fabrikanten afspraken met Stichting de Thuiskopie. Het doel is om minimale administratieve lasten voor alle betrokkenen en een level playing field te creëren. Partijen zijn in onderling overleg tot een vergoeding gekomen voor meewerkende importeurs en fabrikanten. Betalingsplichtigen die standaardafspraken hebben gemaakt met Stichting de Thuiskopie kunnen een korting van maximaal 5% (voorheen maximaal 8%) krijgen op de betaalde vergoedingen.

Vragen?

Veel gestelde vragen vindt u terug op de website van Stichting de Thuiskopie; www.thuiskopie.nl Heeft u een specifieke vraag over de regeling? Stuur ons dan een e-mail naar info@thuiskopie.nl
Wij nemen dan contact met u op.
 
Direct naar:
Veelgestelde vragen
Tarieven
Contact
© 2022 de Thuiskopie | Afmelden | www.thuiskopie.nl
Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
De Thuiskopie @ Twitter