Aanleveren auditgegevens
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan hier de webversie.
Nieuwsbrief februari 2022
Beste contractanten,

Stichting de Thuiskopie voert jaarlijks een audit uit, conform het Controleprotocol Thuiskopieregeling en artikel 10 van de incasso-overeenkomst die u met ons heeft afgesloten. Op grond hiervan is het mogelijk om op 2 manieren aan de contractuele verplichting te voldoen.
  1. Het aanleveren van een rapportageset op basis waarvan Thuiskopie kan beoordelen of de contractant aan haar verplichtingen heeft voldaan.
  2. Het verstrekken van een controleverklaring van een geaccrediteerd accountant waarin wordt verklaard dat de contractant aan de verplichtingen heeft voldaan.
Waarom deze nieuwsbrief?
Wij merken dat de gegevens die worden aangeleverd, te vaak op verschillende manieren worden aangeleverd en daardoor moeilijk te interpreteren zijn. Hoewel wij begrip hebben voor het feit dat niet ieder bedrijf zijn administratie op dezelfde wijze heeft ingericht, willen wij wijzen op de noodzaak de afgesproken processen te volgen.

Deze nieuwsbrief herinnert u aan de verplichting om de rapportageset op eenduidige wijze aan te leveren. Op deze manier zult u sneller het eindresultaat van uw audit vernemen en de eventueel bijbehorende vergoeding kunnen ontvangen.
 
Direct naar:
Veelgestelde vragen
Tarieven
Website

Audit 2021

Eind maart ontvangt u de uitnodiging om deel te nemen aan de audit voor het jaar 2021.
Wanneer u opteert om een controleverklaring van een externe accountant te leveren, verandert er voor u niets. U stuurt deze in samen met de ondertekende jaaropgave van het betreffende auditjaar.

Als u echter de gegevens als rapportageset wil leveren, dient u met betrekking tot de audit voor 2021 te voldoen aan 3 zaken:

1. Het volledig invullen en tijdig toesturen van de auditrapportage
. Dit dient via het vastgestelde format in Excel te gebeuren. U vult alle voor uw bedrijf relevante tabbladen in. Dit format wordt meegezonden met de uitnodiging. De deadline voor het sturen van gegevens is altijd gesteld op 1 juli van het lopende jaar.

2. Het meezenden van een volledig ingevulde en ondertekende directieverklaring. Deze is beschikbaar te downloaden op onze website onder ‘documenten en het kopje ‘audit’.

3. Het meezenden van een ondertekende jaaropgave. Deze kunt u downloaden in uw eigen portalomgeving onder ‘Audit’.

Let op:
 Wanneer er sprake is van een jaarcorrectie, dient u deze eerst te overleggen en af te handelen, alvorens de aangepaste (gecorrigeerde) jaaropgave te ondertekenen en aan ons te verzenden.


Wij rekenen op uw medewerking.
Voor vragen hierover zijn wij bereikbaar via email audit@thuiskopie.nl
© 2022 de Thuiskopie | Afmelden | www.thuiskopie.nl
Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
De Thuiskopie @ Twitter