Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan hier de webversie.
Nieuwsbrief 31-12-2020
Vanaf 1 januari 2021 wijzigen de Thuiskopie tarieven. Wij verwijzen u hiervoor naar onze website. Voor de categorieën Smartphones en AVP zijn er wijzigingen aangebracht in de categorisering t.o.v. de tarieven 2018-2020. Wij hebben dit aangepast in onze factsheet Tarieven en Voorwerpen 2021-2023. Zie hier onze factsheet waar de wijzigingen in rood worden aangegeven.Stichting de Thuiskopie heeft vragen ontvangen over de regeling met betrekking tot de retouren zoals vermeld in de incasso-overeenkomst en hoe daarmee om te gaan bij de verkoop van refurbished producten ten aanzien van de Thuiskopieregeling.

In deze nieuwsbrief geven wij u als contractant nadere uitleg hierover.
De retouren regeling is opgenomen in artikel 3a van de incasso-overeenkomst van Stichting de Thuiskopie:
Artikel 3a - Nadere bepalingen m.b.t. de opgaveplicht
  1. In de maandelijkse opgave als bedoeld in artikel 3.1 van deze overeenkomst kan Contractant het aantal in die maand op basis van artikel 6:230o Burgerlijk Wetboek (bedenktijd bij koop op afstand) aan Contractant geretourneerde Voorwerpen, waarover door Contractant reeds thuiskopievergoeding was afgedragen, verrekenen met het aantal in die maand door Contractant Uitgeleverde Voorwerpen, op voorwaarde dat Contractant ten aanzien van deze geretourneerde Voorwerpen een sluitende administratie bijhoudt, een en ander conform artikel 10.1 van deze overeenkomst. Indien deze Voorwerpen op later moment alsnog worden Uitgeleverd zoals bedoeld in deze overeenkomst dan dient opnieuw opgave te worden gedaan conform deze overeenkomst.
  2. In de maandelijkse opgave als bedoeld in artikel 3.1 van deze overeenkomst kan Contractant het aantal in die maand geretourneerde defecte Voorwerpen wegens ‘dead on arrival’, die aldus niet voor het maken van privékopieën kunnen zijn aangewend, waarover door Contractant reeds thuiskopievergoeding was afgedragen, verrekenen met het aantal in die maand door Contractant geïmporteerde Voorwerpen, op voorwaarde dat Contractant ten aanzien van deze geretourneerde defecte Voorwerpen een sluitende administratie bijhoudt, een ander conform artikel 10.1 van de Incasso-overeenkomst.
  3. Geen opgaveplicht geldt ten aanzien van Voorwerpen die door Contractant louter worden gebruikt als demonstratietoestel in de eigen winkels en die ook niet op later moment worden geleverd aan in Nederland gevestigde of werkzame afnemers, op voorwaarde dat Contractant ten aanzien van deze Voorwerpen een sluitende administratie bijhoudt, een en ander conform artikel 10.1 van deze overeenkomst.
In het SONT besluit is de volgende definitie van refurbishment opgenomen:
 
Bij ‘refurbished’ staat een gebruikt apparaat aan de basis. Dit apparaat wordt dusdanig aangepast, vernieuwd, gecontroleerd en/of heropgebouwd, dat het aan een nieuwe consument kan worden verkocht. Daar waar een refurbished voorwerp door een professionele wederverkoper aan of ten behoeve van een nieuwe eindgebruiker wordt verkocht, is thuiskopievergoeding verschuldigd. Voor deze apparaten geldt een tarief dat met 40% verlaagd is ten opzichte van het reguliere tarief.
 
Direct naar:
Veelgestelde vragen
Tarieven
Website


In geval van retouren of defecte voorwerpen kunnen zich de volgende situaties voordoen:

 
Het product wordt ongebruikt en nieuw geretourneerd
-> In dit geval dient de contractant conform artikel 3a lid 1 bij uitlevering er opnieuw opgave van te doen en de Thuiskopievergoeding af te dragen
 
Het product wordt geretourneerd binnen de wettelijke zichttermijn of de termijn die de contractant daarvoor hanteert
-> Het product dient uitgeleverd te worden tegen het normale Thuiskopietarief
 
Het product wordt buiten de wettelijke zichttermijn of de termijn die de contractant daarvoor hanteert geretourneerd, vervolgens refurbished (of gerepareerd) en uitgeleverd
-> Het product kan uitgeleverd worden tegen het refurbishment tarief
 
Het product wordt binnen de wettelijke zichttermijn of de termijn die de contractant daarvoor hanteert geretourneerd vanwege een defect en daarna gerepareerd uitgeleverd
-> In dit geval dient de contractant conform artikel 3a lid 2 bij uitlevering opnieuw opgave te doen en de Thuiskopievergoeding af te dragen tegen het refurbished tarief
 
Wij hopen u hiermee geïnformeerd te hebben. Bij twijfel kunt u contact opnemen met Thuiskopie.
© 2020 de Thuiskopie | Afmelden | www.thuiskopie.nl
Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
De Thuiskopie @ Twitter