Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan hier de webversie.
19 november 2020
Hierbij willen wij u informeren over de praktische invulling omtrent de transitie naar de vernieuwde Thuiskopie tarieven per 1 januari 2021. Ook willen wij de overgangsregeling voor Contractanten onder de aandacht brengen.
Opgave Contractanten per januari 2021
Contractanten doen op de Portal van Thuiskopie maandelijks opgave. Voor de opgave met betrekking tot uitleveringen in de eerste maanden van 2021 is het echter nog mogelijk om af te rekenen tegen verschillende tarieven. Het is daarom vanaf 1 januari 2021 mogelijk per voorwerp verschillende tarieven te selecteren. De keuze van tarieven en voorwerpen zal groter worden dan u bent gewend. Maak uw keuze in de te selecteren voorwerpen en tarieven bewust.

Wij vragen dus om extra aandacht bij het invullen van uw handmatige opgave.
Bent u ergens niet zeker van of heeft u vragen bij het doen van uw opgave, neem dan graag vooraf contact met ons op via mail thuiskopie@cedar.nl of 023 - 870 02 06.
                                     
 
Direct naar:
Veelgestelde vragen
Tarieven
Website
Overgangsregeling 2021     
                                                                                                               

In samenspraak met betalingsplichtige partijen hanteert Thuiskopie een overgangsregeling voor Contractanten om de transitie naar 2021 zo soepel mogelijk te laten verlopen. De regeling geldt voor zowel nieuwe producten als voor refurbished producten. Deze regeling houdt het volgende in:

1. Heffingsvrije voorraad geïmporteerd vóór 1 januari 2021 mag aan de klant na 1 januari 2021 worden uitgeleverd/afgerekend zowel tegen het oude tarief als nieuwe. 
Alles wat vanaf 1 januari 2021 wordt geïmporteerd, wordt uiteraard tegen het nieuwe tarief uitgeleverd en afgerekend.

2. Contractanten rapporteren in 2021 de verkopen uit de voorraad van 2020 tegen het oude tarief aan Thuiskopie, ook al wordt het nieuwe tarief berekend aan de klant. Let op: bij restitutieaanvragen kunnen wij alleen dat tarief vergoeden, wat is afgedragen aan Thuiskopie.

3. Voorraad van vóór 1 januari 2021 van producten die met een hogere thuiskopievergoeding zijn ingekocht, kunnen worden uitgeleverd/afgerekend tegen het nieuwe, lagere tarief (dit geldt alleen voor tablets, USB <256GB en Wearables en refurbished). Er kan restitutie worden aangevraagd van het verschil tot 1 april 2021.


Stichting de Thuiskopie hanteert de volgende voorwaarden voor partijen die in aanmerking komen voor de restitutie/compensatieregeling:

  1. Contractanten die van de overgangsregeling gebruik willen maken, kunnen dat met een gespecificeerde opgave van de stand van de voorraad per 31 december2020 doen.
  2. De contractant kan met de voorraadopgave volgens het door Thuiskopie geleverde format plus bewijs van betaling van Thuiskopievergoeding aan de leverancier – die deze vergoeding aantoonbaar aan Thuiskopie heeft afgedragen – restitutie van het verschil aanvragen.
  3. Gedetailleerde voorraadopgave dient per 31 januari 2021 ontvangen te zijn. U vindt hier het format onder 'Audit documenten'.
  4. Deze regeling geldt alleen voor contractanten waarbij het verschil in af te dragen Thuiskopievergoeding in totaal meer dan € 250,- bedraagt.
  5. De restitutie aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 januari 2021 tot 1 april 2021.
  6. Partijen kunnen éénmalig een aanvraag indienen.
  7. Thuiskopie kan administratiekosten in rekening brengen
  8. Partijen die restitutie krijgen mogen niet meer het oude tarief in rekening brengen.
  9. Compensatie is alleen van toepassing op voorwerpen waarvoor vanaf 2021 een nieuw tarief van toepassing is.
  10. Aanvragen dienen in het Excel format te worden aangeleverd. 
© 2020 de Thuiskopie | Afmelden | www.thuiskopie.nl
Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
De Thuiskopie @ Twitter