Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan hier de webversie.
NIEUWSBRIEF  
19 oktober 2020  
Wijziging thuiskopieregeling 2021-2023

Per 1 januari 2021 zijn vernieuwde Thuiskopie tarieven van kracht. Het besluit van de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen (SONT) is in de Staatscourant gepubliceerd en hier te vinden. Een aantal tarieven is gewijzigd en er is voor refurbished voorwerpen een lager tarief bepaald. In deze nieuwsbrief willen wij u hiervan op de hoogte stellen. 


__________________________________________________________________________

Voorwerp Tarief
2018-2020
       Tarief
     2021-2023
PC /server / mediacenter  € 2,60          € 2,70
Laptop / notebook  € 2,60          € 2,70
Tablet  € 2,60          € 2,20
Smartphone  € 4,70          € 7,30
Portable audio- / videospeler  € 1,20          € 2,10
Settopbox met harde schijf  € 3,80          € 3,80
HDD-recorder  € 3,80          € 3,80
E-reader  € 0,80          € 1,10
Externe Hard Disk Drive (HDD), Solid State Disk (SSD)  € 0,60          € 1,00
USB-stick >= 256 GB  € 0,60          € 1,00
USB-stick < 256 GB  € 0,60          € 0,50
Wearables met opslagmogelijkheid  € 1,20          € 0,60
_____________________________________________________________________

Refurbished
Voor het eerst is refurbished nu apart in de tarieventabel opgenomen. Hierbij staat een gebruikt apparaat aan de basis. Dit apparaat wordt dusdanig aangepast, vernieuwd, gecontroleerd en/of heropgebouwd dat het aan een nieuwe consument kan worden verkocht. Daar waar een refurbished voorwerp door een professionele wederverkoper aan of ten behoeve van een nieuwe eindgebruiker wordt verkocht, is thuiskopievergoeding verschuldigd. Voor de apparaten die refurbished verkocht worden geldt met ingang van 1 januari 2021 een tarief dat met 40% verlaagd is ten opzichte van het reguliere tarief. Voor meer informatie, zie onze website.
 
Tarieven refurbished voorwerpen, hiervoor geldt een verlaging van 40% t.o.v. het reguliere tarief
_________________________________________________________
Voorwerp Refurbished Tarief 2021-2023
PC / Laptop / notebook / server / mediacenter                      € 1.62
Tablet                      € 1.32
Smartphone                      € 4.38
Portable audio- / videospeler                      € 1.26
Settopbox met harde schijf / HDD-recorder                      € 2.28
E-reader                      € 0.66
Wearables met opslagmogelijkheid                      € 0.36
____________________________________________________________________________________________________________________________
 *
usb sticks worden niet refurbished verkocht

USB
Voor USB sticks zal vanaf 2021 een verschil in tarief worden gerekend. Dit verschil wordt bepaald door de grootte van de opslagcapaciteit. Voor USB’s met een opslagcapaciteit van 256 GB of hoger geldt een hoger tarief dan voor USB’s met een lagere opslagcapaciteit dan 256 GB.
_____________________________________________________________________________________________
                  

Waarom de Thuiskopieregeling ?
De thuiskopieregeling is wettelijk ingesteld om rechthebbenden van auteursrechtelijk beschermde werken te compenseren voor het nadeel dat zij leiden omdat de wet toestaat dat consumenten voor zichzelf een kopie mogen maken van beschermde werken (zoals films, muziek, foto’s artikelen of boeken). Dat staat in art. 16c van de Auteurswet. Dit verloopt via een heffing op voorwerpen waar consumenten deze kopieën mee maken. De thuiskopievergoeding wordt  door Stichting de Thuiskopie geïncasseerd bij importeurs en fabrikanten van die voorwerpen en vervolgens uitgekeerd aan onder meer componisten, muzikanten, uitgevers, producenten, schrijvers, acteurs en regisseurs.

Hoe werkt de regeling?
De Minister van Justitie en Veiligheid heeft Stichting de Thuiskopie aangewezen om alle thuiskopievergoedingen te incasseren en te verdelen aan auteursrechthebbenden. Op het moment van import/fabricage van Thuiskopieplichtige voorwerpen zijn importeurs en fabrikanten verplicht om aan Stichting de Thuiskopie opgave te doen te doen van de voorwerpen en de aantallen die zijn geïmporteerd of gefabriceerd en/of refurbished. Opgave doen kan online via de portal op de website van Stichting de Thuiskopie. Met  een contract kan opgave maandelijks, en zonder contract moet dat op het moment van import worden gedaan.
Bij de uitvoering van de Thuiskopieregeling maken vertegenwoordigers van importeurs en fabrikanten afspraken met Stichting de Thuiskopie. Uitgangspunten zijn minimale administratieve lasten voor alle betrokkenen en het creëren van een level playing field. Partijen zijn in onderling overleg tot een vergoeding gekomen voor meewerkende importeurs en fabrikanten. Stichting de Thuiskopie maakt het mogelijk om professionele gebruikers en exporteurs op een eenvoudige manier in aanmerking te laten komen voor vrijstelling vooraf of restitutie achteraf van de betaalde thuiskopievergoeding.

Krijgt mijn bedrijf te maken met de thuiskopievergoeding?
Om na te gaan of uw bedrijf wettelijk  verplicht is opgave te doen, is het van belang om te bepalen of u een importeur of fabrikant bent. Kijk op de website van Stichting de Thuiskopie voor meer informatie.

Vragen?

Veel gestelde vragen vindt u terug op de website van Stichting de Thuiskopie; www.thuiskopie.nl Heeft u een specifieke vraag over de regeling? Stuur ons een mailtje naar info@thuiskopie.nl en dan nemen wij contact met u op.

 
Direct naar:
Veelgestelde vragen
Tarieven
Website
© 2020 de Thuiskopie | Afmelden | www.thuiskopie.nl
Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
De Thuiskopie @ Twitter