Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan hier de webversie.
De thuiskopievergoeding compenseert rechthebbenden (auteurs, artiesten en producenten) voor kopieën die consumenten van hun werk maken. Daardoor worden zij in staat gesteld hun creatieve werk voort te zetten en blijft het voor consumenten ook in de toekomst mogelijk om te kopiëren voor eigen gebruik.
Hoge Raad: Thuiskopieregeling 2013-2017 rechtsgeldig tot stand gekomen
De Hoge Raad heeft op 7 december 2018 uitspraak gedaan in een procedure over de geldigheid van de thuiskopievergoedingen zoals deze in de periode 2013-2017 in een aantal opvolgende Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) waren vastgelegd. Met het oordeel van de Hoge Raad is definitief vast komen te staan dat de Thuiskopie AMvB’s in de periode 2013-2017 rechtmatig en verbindend waren en dat Stichting de Thuiskopie de daarin vastgestelde thuiskopievergoedingen namens de rechthebbenden kon en mocht incasseren.

Het arrest van het gerechtshof Den Haag uit 2017 is voor veruit de meeste betalingsplichtigen die op dat moment nog geen incasso-overeenkomst met Thuiskopie hadden afgesloten aanleiding geweest om dit alsnog te doen. Sindsdien is dan ook het overgrote deel van de markt compliant met de wettelijke thuiskopieregeling. Voor zover betalingsplichtigen rekeningen over deze periode nog onbetaald hebben gelaten zal Stichting de Thuiskopie met het arrest van de Hoge Raad in de hand tot incasso daarvan overgaan. 

Lees hier het volledige nieuwsbericht.
 
Direct naar:
Veelgestelde vragen
Tarieven
Contact
© 2018 de Thuiskopie | Afmelden | www.thuiskopie.nl
Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
De Thuiskopie @ Twitter