Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan hier de webversie.
Nieuwsbrief mei 2018
Sinds de introductie van de USB-stick per 1-1-2018 zijn verschillende vragen over professioneel gebruik gesteld aan Stichting de Thuiskopie. Dit geldt ook voor de aanvullende voorwaarde voor professioneel gebruik voor de smartphone/telefoon met mp3-speler. Bij de veelgestelde vragen op de website zijn intussen enkele vragen toegevoegd om duidelijkheid te scheppen over de verantwoordelijkheden bij professioneel gebruik, de professioneel gebruiker en de geregistreerde professioneel gebruiker. In deze nieuwsbrief zetten wij het nog eens op een rijtje.
Wat is professioneel gebruik?

Elk gebruik anders dan het reproduceren bedoeld in artikel 16c lid 1 Auteurswet dat een Professioneel Gebruiker uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf van een Voorwerp maakt. Er is sprake van professioneel gebruik van USB-sticks als de USB-sticks voor duidelijk andere doeleinden dan privégebruik worden uitgeleverd en het niet aannemelijk is dat er toch privégebruik plaatsvindt door de eindgebruiker.

 
Direct naar:
Veelgestelde vragen
Tarieven
Contact
Welke type professioneel gebruikers zijn er?
Stichting de Thuiskopie kent twee types professioneel gebruikers.
  1. Professioneel Gebruikers: bedrijven met een KvK-inschrijving die kunnen aantonen dat zij vergoedingsplichtige voorwerpen aanwenden voor duidelijk andere doeleinden dan privégebruik
  2. Geregistreerde Professioneel Gebruikers: bedrijven met een KvK-inschrijving die kunnen aantonen dat zij vergoedingsplichtige voorwerpen aanwenden voor duidelijk andere doeleinden dan privégebruik, akkoord zijn gegaan met de Voorwaarden Vrijstelling & Restitutie, en staan op de website van Stichting de Thuiskopie op de lijst Geregistreerde Professioneel Gebruikers.

In beide gevallen is de professioneel gebruiker de eindgebruiker. Niet te verwarren met zakelijk afnemer.

Wie staat er garant voor professioneel gebruik? 
Scenario 1: Levering aan professioneel gebruiker (niet geregistreerd)
De leverancier staat garant dat de voorwerpen die hij zonder thuiskopievergoeding uitlevert aan de professioneel gebruiker uitsluitend zijn bestemd voor professioneel gebruik door de professioneel gebruiker zelf. Ten aanzien van leveringen van smartphones/telefoons met mp3-speler geldt als aanvullende voorwaarde dat de leverancier een afschrift van de gebruiksovereenkomst/gebruiksregeling dient de overleggen. De gebruiksovereenkomst/ gebruiksregeling is een afspraak tussen werknemer en werkgever waaruit blijkt dat privégebruik in de zin van artikel 16c Auteurswet niet is toegestaan.
Als blijkt dat het voorwerp niet voor uitsluitend professioneel gebruik wordt aangewend dan zal Stichting de Thuiskopie de thuiskopievergoeding alsnog bij de leverancier in rekening brengen. 

Scenario 2: Levering aan geregistreerde professioneel gebruiker
In het geval van leveringen aan geregistreerde professioneel gebruikers staat de geregistreerde professioneel gebruiker zelf garant dat de aan hem geleverde voorwerpen uitsluitend voor eigen professioneel gebruik zullen worden aangewend. Ten aanzien van leveringen van smartphones/ telefoons met mp3-speler geldt als aanvullende voorwaarde dat de geregistreerde professioneel gebruiker in bezit moet zijn van een gebruiksovereenkomst/gebruiksregeling. De gebruiksovereenkomst/gebruiksregeling is een afspraak tussen werknemer en werkgever waaruit blijkt dat privégebruik in de zin van artikel 16c Auteurswet niet is toegestaan. Contractanten kunnen op de portal zien of geregistreerde professioneel gebruikers over een gebruiksovereenkomst/gebruiksregeling beschikken.

Scenario 3: Leveringen aan een reseller
In het geval leveringen plaatsvinden aan een reseller mogen alleen contractanten elkaar, mits wederzijds overeengekomen, heffingsvrij leveren indien het voorwerp bij de uitleverende contractant heffingsvrij op voorraad is. In alle andere gevallen levert u inclusief thuiskopievergoeding. Het is dus niet toegestaan om aan resellers (bijv. promotionele bedrijven) zonder een thuiskopievergoeding uit te leveren indien deze bedrijven niet de eindgebruiker zijn!
"Mag ik zonder thuiskopievergoeding uitleveren?"
Veelgestelde vragen
Is uw vraag omtrent professioneel gebruik in deze nieuwsbrief niet beantwoord? Bekijk dan ook de veelgestelde vragen modules op www.thuiskopie.nl of onze uitleg over de regeling hier. Uiteraard kunt u ook per e-mail contact met ons opnemen.
© 2018 de Thuiskopie | Afmelden | www.thuiskopie.nl
Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
De Thuiskopie @ Twitter