Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan hier de webversie.
Nieuwsbrief Jan 2018
Beste Professioneel Gebruiker,

Hierbij willen wij u graag informeren dat u vanaf heden op onze portal kunt aangeven dat u beschikt over een gebruiksovereenkomst/gebruiksregeling voor smartphones/telefoons met mp3-speler en kunt u tegelijkertijd uw gebruiksovereenkomst/ gebruiksregeling uploaden.
Wat verandert in 2018?
Professioneel Gebruikers die bij Stichting de Thuiskopie zijn geregistreerd zullen vanaf 1 januari 2018 worden verzocht om te verklaren dat zij smartphones louter voor professioneel gebruik zullen aanwenden en dienen op verzoek van Stichting de Thuiskopie een gebruiksovereenkomst of gebruiksregeling te overleggen. De gebruiksovereenkomst / gebruiksregeling is een afspraak tussen werknemer en werkgever waaruit blijkt dat de gebruiker (werknemer) het voorwerp niet voor privégebruik in de zin van Artikel 16c Auteurswet mag aanwenden. Zolang Professioneel Gebruikers nog niet hebben verklaard smartphones louter voor eigen professioneel gebruik te zullen aanwenden mogen Contractanten hen niet heffingsvrij smartphones uitleveren, tenzij de Contractant een afschrift van de gebruiksovereenkomst of gebruiksregeling aan Stichting de Thuiskopie overlegt. Ook zal Stichting de Thuiskopie geen restitutieverzoeken van Professioneel Gebruikers honoreren t.a.v. van smartphones zolang niet is verklaard dat zij de smartphones louter voor eigen professioneel gebruik zullen aanwenden.
 
Direct naar:
Veelgestelde vragen
Tarieven
Contact
Nieuwsbrieven
Is er nu actie van mij vereist?
Gebruikt u als Professioneel Gebruiker de smartphone louter voor professionele doeleinden en beschikt u over een gebruiksovereenkomst/ gebruiksregeling waarin is opgenomen dat gebruik voor privédoeleinden conform Artikel 16c van de Auteurswet niet is toegestaan, dan kunt u dit aangeven in onze Portal. Het is hierbij tevens mogelijk om een scan van de gebruiksovereenkomst te uploaden. Deze optie is voor u beschikbaar na te zijn ingelogd op onze portal via een pop-up en kunt u later ook wijzigen onder mijn gegevens. 

Indien u als Professioneel Gebruiker de (zakelijke) smartphone ook voor privédoeleinden gebruikt hoeft u geen actie te ondernemen. In de toekomst dient uw leverancier u in het geval van niet louter professioneel gebruik een thuiskopievergoeding op smartphones in rekening te brengen. De overige vergoedingsplichtige voorwerpen (bijv. pc/laptop) kunt u heffingsvrij geleverd krijgen of hiervoor een restitutieaanvraag indienen indien u deze met heffing geleverd heeft gekregen, uiteraard indien en voor zover sprake is van professioneel gebruik. U krijgt voorlopig bij de eerste keer inloggen wel de pop-up gebruiksovereenkomst smartphone, maar deze kunt u eenvoudig passeren door de pop-up op te slaan zonder hierbij de gebruiksovereenkomst aan te vinken.

De Voorwaarden Vrijstelling & Restitutie die per 1 januari 2018 van kracht zijn vindt u hieronder en zijn hier te downloaden in PDF.
Vragen?
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. Dit geldt ook indien uw registratie als Professioneel Gebruiker bij Stichting de Thuiskopie wilt wijzigen of ongedaan maken.
© 2018 de Thuiskopie | Afmelden | www.thuiskopie.nl
Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
De Thuiskopie @ Twitter