Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan hier de webversie.
Nieuwsbrief Dec 2017
Hierbij willen wij u informeren over de praktische invulling omtrent de transitie naar de vernieuwde Thuiskopie tarieven en de wijze van opgave. Hoe rapporteert u bijv. vanaf 1 januari 2018 een wearable met opslagcapaciteit in Excel? Ook willen wij de overgangsregeling voor Contractanten onder de aandacht brengen.
Voorwerpen en Tarieven 2018
Zoals eerder gecommuniceerd zijn vanaf 1 januari 2018 ook de USB-Stick en Wearables met opslagcapaciteit onderdeel van de thuiskopieregeling. Wij vertrouwen erop dat u deze voorwerpen onderdeel laat uitmaken van uw opgave in 2018 indien u deze importeert/fabriceert. Let hierbij wel op: er geldt namelijk geen opgave- en/of betalingsverplichting over USB-Sticks / Wearables met opslagcapaciteit die u voor 1 januari 2018 heeft geïmporteerd/gefabriceerd!

Intussen zijn in onze factsheet met voorwerpen en tarieven definities toegevoegd voor wearables met opslagcapaciteit en USB-sticks. In samenspraak met de evaluatiecommissie van de SONT zijn tevens de bestaande definities scherper gesteld. Bij twijfel of een voorwerp in uw assortiment onder de regeling valt kunt u contact met ons opnemen. De factsheet kunt u hier downloaden.  
 
Direct naar:
Veelgestelde vragen
Tarieven
Contact
Opgave Niet-Contractanten
Niet-Contractanten doen bij Stichting de Thuiskopie opgave over de geïmporteerde/gefabriceerde voorwerpen op het moment van import/fabricage. Vanaf 1 januari 2018 zal het dus mogelijk zijn om op onze Portal opgave te doen over de nieuwe voorwerpen (USB-Stick en Wearables met opslagcapaciteit). Op de Portal kan het eerste halfjaar van 2018 nog restitutie worden aangevraagd tegen de tarieven 2015-2017 voor voorwerpen waarover reeds aantoonbaar Thuiskopievergoeding is afgedragen en die vervolgens zijn geëxporteerd of uitgeleverd aan een professioneel gebruiker. Op restitutieaanvragen zijn de Voorwaarden Vrijstelling en Restitutie van toepassing.
 
Opgave Contractanten

Handmatig
Contractanten kunnen op de Portal voor de opgave met betrekking tot uitleveringen in de maand januari 2018 nog afrekenen tegen verschillende tarieven. Dit zorgt ervoor dat per voorwerp twee verschillende tarieven zichtbaar zijn. De lijst met tarieven en voorwerpen zoals beschikbaar zal wat groter worden dan u bent gewend. Wij vragen dus om extra aandacht bij het invullen van uw handmatige opgave.

Excel
Stichting de Thuiskopie komt compliant partijen tegemoet door zoveel mogelijk de reeds bestaande opgavemethodiek in stand te houden. Voor de nieuwe voorwerpen worden twee nieuwe productgroepcodes geïntroduceerd waarmee via Excel kan worden gerapporteerd: USB-Sticks = USB en Wearables met opslagcapaciteit = WEAR. Een volledig overzicht van deze codes vindt u hier terug.

Overgangsregeling
In samenspraak met betalingsplichtige partijen hanteert Thuiskopie een overgangsregeling voor Contractanten om de transitie naar 2018 zo soepel mogelijk te laten verlopen. Deze regeling houdt het volgende in:

1.       Heffingsvrije voorraad geïmporteerd vóór 1 januari 2018 mag na 1 januari 2018 worden uitgeleverd/afgerekend tegen het nieuwe tarief.
2.       Voor voorraad van 31 december 2017 die met thuiskopievergoeding is ingekocht geldt een compensatieregeling zodat deze voorwerpen tegen het nieuwe tarief kunnen worden uitgeleverd.

Stichting de Thuiskopie hanteert de volgende voorwaarden voor partijen die in aanmerkingen komen voor de compensatieregeling.
  • Contractanten die heffingsvrij hebben ingekocht/geïmporteerd kunnen over deze voorraad in 2018 tegen het nieuwe tarief afrekenen.
  • Contractanten die met heffing hebben ingekocht kunnen met een gespecificeerde opgave van de stand van de voorraad per 31-12-2017 plus bewijs van betaling van Thuiskopievergoeding aan leverancier - die deze vergoeding aantoonbaar aan Thuiskopie reeds heeft afgedragen - restitutie van het verschil aanvragen.
  • Deze regeling geldt alleen voor Contractanten waarbij het verschil in af te dragen Thuiskopievergoeding in totaal meer dan € 250,- bedraagt.
  • De restitutie aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 januari 2018 tot 1 april 2018.
  • Voor zover in de voorraad per 31-12-2017 producten voorkomen waarvoor per 01-01-2018 juist een hogere thuiskopievergoeding van toepassing is (smartphones, settopbox, e-readers) zal dit verschil verrekend worden in de restitutie.
  • Partijen kunnen éénmalig een aanvraag indienen.
  • Thuiskopie kan administratiekosten in rekening brengen.  
  • Partijen die restitutie krijgen mogen niet meer het oude tarief in rekening brengen.
  • Compensatie is alleen van toepassing op voorwerpen waarvoor vanaf 2018 een nieuw tarief van toepassing is.
  • Aanvragen dienen in dit Excel format te worden aangeleverd.

Stichting de Thuiskopie zal in haar jaarlijkse audit controleren of partijen uitleveringen vanaf 1 januari 2018 daadwerkelijk tegen het nieuwe tarief bij de Stichting mochten afrekenen.
 
© 2017 de Thuiskopie | Afmelden | www.thuiskopie.nl
Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
De Thuiskopie @ Twitter