Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan hier de webversie.
Per 1 januari 2018 zijn vernieuwde Thuiskopie tarieven van kracht. Aangezien er nieuwe voorwerpen onder de thuiskopieregeling zijn gebracht (USB-sticks / Wearables) kan de regeling vanaf 1 januari 2018 impact hebben op uw bedrijf. Wat de thuiskopievergoeding precies is, voor welke voorwerpen deze geldt, en hoe deze wettelijke regeling uw organisatie kan raken, is in deze nieuwsbrief te lezen.
Over de nieuwe aangepaste thuiskopieregeling

De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) heeft de hoogte van de nieuwe tarieven voor de thuiskopievergoeding vastgesteld voor de periode vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020. Aanleiding voor de tarievenaanpassing vormen de ontwikkelingen in het gebruik van apparaten en dragers voor het maken van thuiskopieën en verschuivingen naar andere of nieuwe apparaten en media. Daarnaast is rekening gehouden met ontwikkelingen in rechtspraak en regelgeving in Nederland en de EU en is er een inflatiecorrectie toegepast. 

Lees hier het volledige persbericht van de SONT en lees hier de publicatie in de Staatscourant.

 
Direct naar:
Veelgestelde vragen
Tarieven
Contact
Voorwerpen en Tarieven

Vanaf 1 januari 2018 wordt er afscheid genomen van de optische blanco media; CDR, DVDR en Blu-Ray. Aan de Thuiskopie Voorwerpen lijst zijn de USB stick en Wearables (bijv. smartwatches) met een opslagmogelijkheid toegevoegd. Zie de tabel hieronder voor een volledig overzicht.

Apparaat/drager Tarief 2015-2017 Tarief 2018-2020
PC / laptop / notebook / server / mediacenter €   3,50 €   2,60
Tablet €   3,50 €   2,60
Smartphone / telefoon met mp3-speler €   3,50 €   4,70
Portable audio- / videospeler €   1,40 €   1,20
Settopbox met harde schijf / HDD-recorder €   3,50 €   3,80
E-reader €   0,70 €   0,80
Externe Hard Disk Drive (HDD) en Solid State Disk (SSD) €   0,70 €   0,60
USB-stick - €   0,60
Wearables met opslagmogelijkheid - €   1,20

Definities van heffingsplichtige voorwerpen vindt u in onze factsheet Voorwerpen & Tarieven 2018. Deze zal - na afstemming in de evaluatiecommissie van de SONT - worden gepubliceerd op onze website.
Waarom?

De thuiskopieregeling is wettelijk ingesteld om rechthebbenden van auteursrechtelijk beschermde werken te compenseren voor de schade die zij lijden omdat de wet toestaat dat iemand voor zichzelf een kopie mag maken van beschermde werken (films, muziek, foto’s artikelen of boeken). Dat staat in art. 16c van de Auteurswet. Door een heffing - de thuiskopievergoeding - op voorwerpen waar consumenten deze kopieën mee maken worden rechthebbenden gecompenseerd. De thuiskopievergoeding wordt door Stichting de Thuiskopie geïncasseerd bij importeurs en fabrikanten van die voorwerpen en vervolgens uitgekeerd aan componisten, muzikanten, uitgevers, producenten, auteurs, uitvoerende kunstenaars en regisseurs.

Hoe werkt de regeling?
De Minister van Justitie heeft Stichting de Thuiskopie aangewezen om alle thuiskopievergoedingen te incasseren en vervolgens te verdelen aan auteursrechthebbenden. Op het moment van import/fabricage van Thuiskopieplichtige voorwerpen zijn importeurs en fabrikanten verplicht om opgave te doen van deze voorwerpen en de aantallen die zijn geïmporteerd of gefabriceerd aan Stichting de Thuiskopie. Opgave doen kan online via de portal op de website van Stichting de Thuiskopie. Met een contract kan opgave maandelijks, en zonder contract moet dat op het moment van import/fabricage worden gedaan.
Dient mijn bedrijf opgave te doen?

Om na te gaan of uw bedrijf wettelijk verplicht is opgave te doen, is het van belang om te bepalen of u een importeur of fabrikant bent.

  • Wanneer ben ik importeur?
    U bent importeur wanneer uw bedrijf vergoedingsplichtige voorwerpen importeert in Nederland. Indien uw bedrijf dus bij een buitenlandse leverancier inkoopt, bent u de importeur van de vergoedingsplichtige voorwerpen en verantwoordelijk voor opgave en betaling op het moment van import. Indien u uitsluitend inkoopt bij Nederlandse leveranciers bent u dus nooit importeur.

    Opereert uw bedrijf vanuit het buitenland en wordt vanaf daar geleverd aan een Nederlandse consument, dan wordt u ook aangemerkt als de importeur. Rechtspraak heeft bepaald dat de consument niet als de importeur kan worden aangemerkt.

  • Wanneer ben ik fabrikant?
    U bent fabrikant wanneer uw bedrijf vergoedingsplichtige voorwerpen fabriceert en/of assembleert. Een fabrikant kan dus ook een handelaar/(web)winkel zijn die computers bouwt of refurbished. De opgave en betalingsplicht ontstaat op het moment van fabricage.
Ik krijg met thuiskopievergoeding geleverd, kom ik in aanmerking voor restitutie?

De thuiskopievergoeding is niet van toepassing indien u of uw klant voorwerpen strikt zakelijk gebruikt. De thuiskopievergoeding is ook niet van toepassing indien u voorwerpen exporteert. In beide gevallen kunt u in aanmerking komen voor restitutie van eventueel aan uw leverancier betaalde heffingen. Tot uiterlijk zes maanden na inkoop/export kunt u uw restitutieaanvraag indienen via de portal van Stichting de Thuiskopie.

Vragen?

Veel gestelde vragen vindt u terug op de website van Stichting de Thuiskopie; www.thuiskopie.nl. Op de website staat het contract, en de voordelen die het aangaan van het contract uw organisatie kan bieden, nader uitgelegd. Heeft u een specifieke vraag over de regeling? Stuur een mailtje naar info@thuiskopie.nl en dan nemen wij contact met u op.

© 2017 de Thuiskopie | Afmelden | www.thuiskopie.nl
Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
De Thuiskopie @ Twitter