Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan hier de webversie.
Per 1 januari 2018 wijzigt de Thuiskopie regeling. In deze nieuwsbrief worden de belangrijkste wijzigingen besproken en wordt kort toegelicht hoe deze wijziging tot stand is gekomen.
Over de nieuwe aangepaste thuiskopieregeling

De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) heeft de hoogte van de nieuwe tarieven voor de thuiskopievergoeding vastgesteld voor de periode vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020. Aanleiding voor de tarievenaanpassing vormen de ontwikkelingen in het gebruik van apparaten en dragers voor het maken van thuiskopieën en verschuivingen naar andere of nieuwe apparaten en media. Daarnaast is rekening gehouden met ontwikkelingen in rechtspraak en regelgeving in Nederland en de EU en is er een inflatiecorrectie toegepast. 

Lees hier het volledige persbericht van de SONT en lees hier de publicatie in de Staatscourant.

 
Direct naar:
Veelgestelde vragen
Tarieven
Contact
Voorwerpen en Tarieven

Vanaf 1 januari 2018 wordt er afscheid genomen van de optische blanco media; CDR, DVDR en Blu-Ray. Aan de Thuiskopie Voorwerpen lijst zijn de USB stick en Wearables (smartwatches) met een opslagmogelijkheid toegevoegd. Zie de tabel hieronder voor een volledig overzicht.

Apparaat/drager Tarief 2015-2017 Tarief 2018-2020
PC / laptop / notebook / server / mediacenter €   3,50 €   2,60
Tablet €   3,50 €   2,60
Smartphone / telefoon met mp3-speler €   3,50 €   4,70
Portable audio- / videospeler €   1,40 €   1,20
Settopbox met harde schijf / HDD-recorder €   3,50 €   3,80
E-reader €   0,70 €   0,80
Externe Hard Disk Drive (HDD) en Solid State Disk (SSD) €   0,70 €   0,60
USB-stick - €   0,60
Wearables met opslagmogelijkheid - €   1,20

Definities van heffingsplichtige voorwerpen vindt u in onze factsheet Voorwerpen & Tarieven 2018. Deze zal - na afstemming in de evaluatiecommissie van de SONT - worden gepubliceerd op onze website.
Overige ontwikkelingen

Gaag willen wij alvast informeren over de volgnde ontwikkelingen.

  • Contract: het recente SONT besluit maakt enkele wijzigingen van het standaard contract noodzakelijk. Dit betekent dat wij alle contractanten een nieuw contract aan zullen bieden.
  • Overgangsregeling: indien een Contractant van Stichting de Thuiskopie op 1 januari 2018 voorraad heeft waarover reeds thuiskopievergoeding is afgedragen - tegen de tarieven 2015 - dan kan het wenselijk zijn deze tegen de tarieven 2018 uit te leveren. Wij willen dit graag faciliteren en zullen u nog informeren over de inhoud van de regeling.
© 2017 de Thuiskopie | Afmelden | www.thuiskopie.nl
Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
De Thuiskopie @ Twitter