Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan hier de webversie.
Nieuwsbrief December 2016
Deze nieuwsbrief bevat een vooruitblik op volgend jaar en nadere duiding omtrent de thuiskopieplichtige voorwerpen. Ook willen wij u via deze nieuwsbrief graag informeren over een wijziging in onze Voorwaarden Vrijstelling & Restitutie. Door deze wijziging is het per 1 januari 2017 mogelijk om ook de ongeregistreerde professionele eindgebruiker zonder thuiskopievergoeding te beleveren. 
Tarieven 2017 ongewijzigd
Ook komend jaar zal Stichting de Thuiskopie de thuiskopievergoeding incasseren en verdelen aan rechthebbenden. De huidige AMvB die wordt uitgevoerd loopt nog tot 1 januari 2018. De tarieven en voorwerpen die vanaf 1 januari 2015 zijn geïntroduceerd blijven dus onverminderd van kracht in het jaar 2017. Indien er wijzigingen in de thuiskopieregeling voor het jaar 2018 bekend zijn, zullen wij u informeren middels onze nieuwsbrief en via www.thuiskopie.nl
 
Direct naar:
Veelgestelde vragen
Nieuws
Contact
"Levert u weleens PC's uit aan een ziekenhuis?"
Wijziging Voorwaarden Vrijstelling & Restitutie
Met ingang van 1 januari 2017 zal Stichting de Thuiskopie haar voorwaarden voor restitutie in verband met professioneel gebruik wijzigen. Het is vanaf 1 januari 2017 mogelijk om bij Stichting de Thuiskopie een restitutieaanvraag in te dienen ten behoeve van het professionele gebruik van de eindgebruiker, ongeacht of u een contract met ons heeft gesloten. Tot op heden was het aanvragen van restitutie vanwege professioneel gebruik ten behoeve van ongeregistreerde professionele eindgebruikers voorbehouden aan Contractanten met een addendum zakelijk reseller.

Het is hierdoor mogelijk om producten die zijn ingekocht inclusief thuiskopievergoeding zonder thuiskopievergoeding uit te leveren aan de professionele eindgebruiker. Dus indien u bijv. als IT-dienstverlener voorwerpen inclusief thuiskopievergoeding inkoopt, maar deze zonder een thuiskopievergoeding wilt uitleveren aan bijv. een ziekenhuis, dan kan dat door simpelweg een restitutieaanvraag in te dienen.

De Voorwaarden Vrijstelling & Restitutie die per 1 januari 2017 van kracht zullen zijn, vindt u hier terug. Het afsluiten van een contract met zakelijk reseller addendum biedt nog steeds voordelen, zoals bijvoorbeeld heffingsvrij inkopen bij andere contractanten. Meer informatie over onze mogelijkheden vindt u hier.
Voorwerp Mini PC
Stichting de Thuiskopie sluit streamingdevices uit van een thuiskopievergoeding vanwege het feit dat deze voorwerpen géén beschikbare opslagcapaciteit voor de gebruiker bevatten. Naast deze streamingdevices is op de markt van (mini) PC/ mediacenters tegenwoordig een breed aanbod van voorwerpen beschikbaar die op TV’s kunnen worden aangesloten mét beschikbare opslagcapaciteit voor de gebruiker.

Voor deze voorwerpen geldt een thuiskopievergoeding indien de beschikbare opslagcapaciteit voor de gebruiker minstens (≥) 4 GB bedraagt. De (mini) PC’s /mediacenters (voorbeeld) dienen aan STK te worden gerapporteerd in de categorie Desktop/ PC/ notebook /server /mediacenter à € 3.50. Let op; voor de portable audio-videospeler (voorbeeld) geldt een tarief van € 1.40.-
"Streamingdevices versus Mini-PC"
Restitutie Aanvragen
Voor het afhandelen van restitutieaanvragen vraagt Stichting de Thuiskopie ter controle om medezending van uw in- en verkoopfacturen en/of exportdocumenten/vervoersbewijzen. Aanvullend op de fysieke inkoopfacturen zien wij tegenwoordig graag een Excel overzicht tegemoet dat aansluit bij uw restitutieaanvraag, een voorbeeld van dit overzicht is hier te downloaden. Het meezenden van een Excel overzicht helpt ons bij het beoordelen van uw restitutieaanvraag en zal de afhandeling hiervan bespoedigen.

Tevens zien wij uw restitutieaanvraag – conform onze Voorwaarden Vrijstelling & Restitutie – binnen zes maanden na inkoop tegemoet (in geval van restitutie vanwege professioneel gebruik) of binnen zes maanden na export (in geval van restitutie vanwege export).
© 2016 de Thuiskopie | Afmelden | www.thuiskopie.nl
Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
De Thuiskopie @ Twitter