Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan hier de webversie.
Nieuwsbrief April 2016
In deze nieuwbrief willen wij u graag informeren over de volgende onderwerpen. 

- Audit 2015
- Mogelijkheid tot aanvragen uitstel maandelijkse opgave
- Restituties

Aankondiging Audit
Begin vorige maand is onze uitnodiging verzonden om medewerking te verlenen aan onze jaarlijks controle. Stichting de Thuiskopie heeft intussen de eerste rapportagesets en controleverklaringen ontvangen, waarvoor dank. Via deze nieuwsbrief willen wij u eraan herinneren dat wij uw aanlevering graag uiterlijk 1 juni tegemoet zien. Indien er tussentijds vragen zijn over de jaaropgave/jaarcorrectie dan kunt u contact met ons opnemen via het Audit menu in onze Portal. Meer informatie over onze audit is tevens hier terug te lezen.
 
Direct naar:
Veelgestelde vragen
Tarieven
Contact
"Vragen over onze audit? Neem contact op!"
Aanvragen uitstel opgave
In de jaarlijkse controle wordt o.a. het opgave en betalingsgedrag van contractanten beoordeeld op basis van ons Contract en Controleprotocol. De maandelijkse opgaven zien wij zoals bekend graag uiterlijk de 15e kalenderdag tegemoet. Als dit voor Contractanten in een bepaalde maand onmogelijk is dan kan er vanaf heden een verzoek worden ingediend voor uitstel van opgave. Het verzoek tot uitstel dient uiterlijk de 15e kalenderdag te worden ingediend door het versturen van een bericht via het contactformulier op onze Portal met het onderwerp: “Aanvraag uitstel opgave”.

Het versturen van de aanvraag dient met opgaaf van reden te gebeuren. Wij willen benadrukken dat het aantoonbaar om overmacht situaties moet gaan en redenen als géén tijd/zin op voorhand worden afgewezen. Stichting de Thuiskopie zal uiterlijk binnen 5 werkdagen terugkoppelen om te informeren of het verzoek is gehonoreerd. Indien het uitstel wordt toegewezen zal hier in de jaarlijkse controle - bij de beoordeling van uw opgavegedrag - rekening mee worden gehouden.
Bijlage voor restitutieaanvragen
Voor het afhandelen van restitutieaanvragen vraagt Stichting de Thuiskopie ter controle om medezending van uw inkoop –en verkoopfacturen. Aanvullend op de fysieke inkoopfacturen zien wij vanaf heden graag een Excel overzicht tegemoet wat aansluit bij uw restitutieaanvraag, een voorbeeld van dit overzicht is hier te downloaden. Het meezenden van een Exceloverzicht helpt ons bij het beoordelen van uw restitutieaanvraag en zal de afhandeling van het verzoek bespoedigen. Het aanleveren van dit Exceloverzicht is geen verplichting maar het spreekt voor zich dat wij een Excelbestand met een totaaloverzicht van uw aanvraag het liefst zo compleet mogelijk tegemoet zien. 
© 2016 de Thuiskopie | Afmelden | www.thuiskopie.nl
Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
De Thuiskopie @ Twitter