Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan hier de webversie.
Nieuwsbrief Februari 2016
Stichting de Thuiskopie biedt haar contractanten graag twee uitbreidingsmogelijkheden aan waarmee de functionaliteit van ons contract wordt vergroot. In deze nieuwsbrief lichten wij deze uitbreidingsmogelijkheden, die Stichting de Thuiskopie heeft gebundeld in het addendum “Consument Retouren en Professionele Uitleveringen’ graag toe.

Vooropgesteld staat dat het addendum een optie is voor Contractanten en geen verplichting is. Hieronder vindt u meer informatie over de werking en situaties waarbij dit addendum uitkomst kan bieden.
Retouren van consumenten
Contractanten hebben reeds de mogelijkheid om retouren van consumenten binnen de wettelijke zichttermijn (2 weken) en vanwege dead-on-arrival (DOA’s) te verwerken in hun opgave. In onze jaarlijkse controles heeft STK echter geconstateerd dat consumenten - die na het ruilen een vervangend voorwerp krijgen aangeboden - meestal niet opnieuw de thuiskopievergoeding in rekening gebracht krijgen.

In de evaluatiecommissie is afgesproken dat bij een zogenaamde nul-transactie (consument brengt voorwerp terug en krijgt vervangend voorwerp) de thuiskopievergoeding niet opnieuw door consumenten hoeft te worden afgerekend. Voor verrekeningen in dit laatste scenario biedt ons contract momenteel echter geen ruimte. STK heeft daarom een generiek addendum opgesteld waarin Contractanten de ruimte krijgen om retouren van consumenten binnen de wettelijke termijn van artikel 7:18 lid 2 BW (zes maanden), waarbij de consument een vervangend voorwerp krijgt, te verrekenen in de opgave. Dit kan vooral voor retailers interessant zijn.
 
Direct naar:
Veelgestelde vragen
Tarieven
Contact
"Krijgt u weleens het verzoek heffingsvrij uit te leveren aan een Scholengemeenschap?"
Heffingsvrij leveren aan (ongeregistreerde) professionele eindgebruikers
Contractanten kunnen voorwerpen heffingsvrij verkopen aan geregistreerde professionele eindgebruikers (bijv. banken/ziekenhuizen/scholen etc.). Als de professionele eindgebruiker niet bij STK is geregistreerd kan er momenteel niet heffingsvrij aan hen geleverd worden. STK wil haar contractanten graag de mogelijkheid bieden om in de toekomst ook heffingsvrij aan ongeregistreerde professionele eindgebruikers te leveren. Dit is mogelijk indien Contractanten het bovengenoemde addendum afsluiten. Let op: de Contractant is zelf verantwoordelijk voor de heffingsvrije levering en dient er voor in te kunnen staan dat het voorwerp niet voor privékopieën wordt gebruikt.

Heffingsvrij leveren is en blijft een optie (en dus geen verplichting) voor Contractanten, ook indien het addendum wordt getekend. Het blijft altijd mogelijk om inclusief heffing uit te leveren; een zakelijke eindgebruiker kan ook altijd bij Thuiskopie restitutie aanvragen. Indien u uitsluitend aan zakelijke eindgebruikers uitlevert kan dit addendum uitkomst bieden. Let hierbij op dat heffingsvrij leveren alleen mogelijk is bij voorwerpen die u zelf heffingsvrij heeft ingekocht. Als u voorwerpen inclusief thuiskopievergoeding levert aan zakelijke eindgebruikers, dan kan de zakelijke eindgebruiker bij STK restitutie aanvragen. Meer informatie over heffingsvrij leveren vindt u hier.
Interesse in het addendum?
Het volledige addendum kunt u hier inzien. Indien u gebruik wenst te maken van het addendum zien wij het door u getekende addendum graag in tweevoud tegemoet op ons postadres, hierna zullen wij één getekend exemplaar retourneren. Als u aanvullende vragen heeft over het addendum heeft zien wij deze graag tegemoet via onze Portal of per email via info@thuiskopie.nl.
© 2016 de Thuiskopie | Afmelden | www.thuiskopie.nl
Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
De Thuiskopie @ Twitter