Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan hier de webversie.
Onderwerpen Nieuwsbrief Januari 2016
  1. Vooruitblik en terugblik
  2. Factsheet Tarieven & Voorwerpen – verduidelijking mbt streaming devices, mini-pc en mediaspelers
  3. Handhavingsbeleid – beperking heffingsvrij leveren in geval van ontijdige opgave
Vooruitblik en terugblik
Stichting de Thuiskopie wenst haar relaties de beste wensen voor 2016 en wil u hierbij graag informeren over de recente ontwikkelingen.

Conform de huidige AMvB, die loopt tot 1 januari 2018, heeft Stichting de Thuiskopie (STK) afgelopen jaar een vernieuwd contract uitgerold. Onze jongste contractanten hebben automatisch deze nieuwe overeenkomst ontvangen en hebben hier waarschijnlijk weinig van gemerkt. In dit nieuwe contract zijn o.a. wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de vergoedingsregeling, het verwerken van retouren binnen de zichttermijn en is het handhavingsbeleid verduidelijkt. 

Begin 2015 is de factsheet van STK aangepast aan het laatste SONT besluit. Naast de bekende tariefswijzigingen en de toevoeging van de e-reader, wordt er vanaf 2015 expliciet onderscheid gemaakt tussen de portable en non-portable mediaspeler. Wij willen voor deze laatste categorie graag uw aandacht vragen voor de (mini) PC’s met een bescheiden opslagcapaciteit, hiervoor heeft STK vanaf heden een ondergrens ingesteld.

Verder zal Stichting de Thuiskopie ook de komende jaren de thuiskopievergoeding blijven incasseren en u middels nieuwsbrieven op de hoogte houden.
 
Direct naar:
Veelgestelde vragen
Tarieven
Contact
"Geldt voor dit voorwerp een thuiskopievergoeding?"
Factsheet tarieven en voorwerpen 
In de consumentenelektronicamarkt viert innovatie hoogtij en worden regelmatig nieuwe producten op de markt geïntroduceerd. In sommige gevallen is niet direct duidelijk of deze voorwerpen thuiskopieplichtig zijn of binnen welke thuiskopiecategorie deze vallen. Momenteel zijn bijv. wearables uitgesloten van een thuiskopievergoeding omdat deze (doorgaans) alleen functioneren i.c.m. een thuiskopieplichtige tablet / smartphone.

In de (mini) PC markt / mediacenters is een divers aanbod van voorwerpen die op TV’s kunnen worden aangesloten. STK heeft vanaf begin 2013 streamingdevices en de smart TV dongle’s uitgesloten van een thuiskopievergoeding vanwege het feit dat deze voorwerpen géén voor de gebruiker beschikbare opslagcapaciteit bevatten. De huidige voorwerpen zijn inmiddels ware mini-PC’s geworden met voor de gebruiker beschikbare opslagcapaciteit en kopieermogelijkheden. Indien de voor de gebruiker beschikbare opslagcapaciteit minstens 4 GB bedraagt is het voorwerp  vergoedingsplichtig. Dit is vastgesteld in de Evaluatiecommissie (de commissie waar betalingsplichtige bedrijven en Thuiskopie werken aan de praktische uitvoering van de Thuiskopieregeling) van de SONT om duidelijkheid te scheppen in deze categorie. Wij willen opmerken dat het merendeel van dit type voorwerpen minder dan 4GB aan opslagcapaciteit bevat en dus kan worden uitgesloten van een thuiskopievergoeding.

Graag verwijzen wij u dan ook naar onze aangepaste factsheet Tarieven en Voorwerpen.
"In 2016 geen wijzigingen in de thuiskopie tarieven"
Handhavingsbeleid Contractanten
STK wenst om vanzelfsprekende redenen een contract te sluiten met betrouwbare partijen. STK controleert de Contractanten jaarlijks en houdt hen aan o.a. aan de afgesproken opgave- en betalingsverplichtingen. Als de maandelijkse opgave niet tijdig wordt ingediend kan worden overgegaan tot het in rekening brengen van een opslag of kan de Contractant een beperking op heffingsvrij leveren worden opgelegd. Stichting de Thuiskopie zal vanaf heden Contractanten één herinnering versturen tot het doen van opgave. Indien de opgave vervolgens niet tijdig wordt gedaan zal  een beperking op heffingsvrij leveren van minstens één maand worden opgelegd.
 
Het is de verantwoordelijkheid van de Contractant om tijdig haar opgave te (laten) verstrekken, ook als de opgaveverplichting uit handen is gegeven aan een boekhouder/administratiekantoor. STK informeert leveranciers die in het verleden heffingsvrij hebben geleverd schriftelijk dat een afnemer een beperking opgelegd heeft gekregen. Volledigheidshalve adviseren wij altijd onze website te controleren of partijen hierop zichtbaar zijn vermeld alvorens u als contractant heffingsvrij uitlevert.
Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of overige vragen/opmerkingen? Verstuur deze dan naar info@thuiskopie.nl waarna wij contact met u zullen opnemen. 
© 2016 de Thuiskopie | Afmelden | www.thuiskopie.nl
Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
De Thuiskopie @ Twitter