Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan hier de webversie.
Nieuwsbrief Februari 2015
In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor de eerste opgave over uitleveringen in het kalenderjaar 2015. In onze nieuwsbrief van december 2014 (klik hier) hebben wij u reeds geïnformeerd over de wijzigingen in de thuiskopieregeling en rapportages per 1 januari 2015. Graag willen wij u herinneren dat een gewijzigde vorm van uw klantenlijst voor u van toepassing kan zijn.
Rapporteren in 2015
De klantenlijst die de zakelijke reseller in zijn maandelijkse opgave verstuurt zien wij vanaf heden graag voorzien van een specificatie waarin per (nog niet) geregistreerde professioneel eindgebruiker wordt aangegeven hoeveel en welke voorwerpen er naar deze partij zijn gegaan. Ten aanzien van uitleveringen van smartphones/telefoons met MP3-speler is deze specificatie verplicht
 
Naam bedrijf Kvk Nummer BTW Nummer Voorwerp Aantal
Ministerie van …. …… ……….. TEL 200
Bank ….. …… TEL 150
 
Een voorbeeld van deze specificatie vindt u hierboven afgebeeld en is hier te downloaden.

Op deze wijze wil Stichting de Thuiskopie de stroom heffingsvrije leveringen vanuit de zakelijke reseller monitoren. Indien er gerede twijfel is of er daadwerkelijk sprake is van professioneel gebruik bij uw klant, zal de Stichting in afstemming met de zakelijke reseller een verzoek tot het overleggen van een gebruiksovereenkomst / gebruiksregeling doen. 
 
Direct naar:
Veelgestelde vragen
Tarieven
Contact
Factsheet Tarieven en Voorwerpen 2015
Per 1 januari 2015 zijn de tarieven met 30% gedaald en is de E-reader toegevoegd als vergoedingsplichtig voorwerp. Er is ook nader onderscheid gemaakt tussen portable audio/videospelers en mediacenters, waardoor een mediacenter nu in de categorie van de PC dient te worden opgegeven. Bovendien geldt er nu maar één tarief per voorwerp omdat de koppeling met de opslagcapaciteit is losgelaten. Dit heeft geleid tot een wijziging in onze lijst met tarieven en voorwerpen (klik hier). Op onze website zijn de nieuwe tarieven ook zichtbaar.
Nieuw Contract + Addendum
Het College van Toezicht heeft het nieuwe contract van Stichting de Thuiskopie inmiddels goedgekeurd. Samen met het gewijzigde addendum zoals in onze vorige nieuwsbrief toegelicht (klik hier), zal deze week een nieuw pakket documenten in tweevoud worden verzonden. De contract wijzigingen zullen tevens in de begeleidende brief nader worden toegelicht. 
Nieuwsbrief gemist? 
Al onze nieuwsbrieven worden na verzending gepubliceerd op onze website onder de tab persberichten en documenten

Indien u naar aanleiding van dit bericht nog vragen of opmerkingen heeft dan kunnen deze per email worden gericht aan info@thuiskopie.nl 
© 2015 de Thuiskopie | Afmelden | www.thuiskopie.nl
Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
De Thuiskopie @ Twitter