Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan hier de webversie.
Nieuwsbrief December 2014
Hierbij willen wij u informeren over de praktische invulling omtrent de transitie naar de vernieuwde thuiskopie tarieven en voorwerpen. Hoe dient u te rapporteren over de e-reader in het nieuwe kalenderjaar en wat zal er gaan veranderen per 1 januari? 
Periode en relaties
In deze mailing wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende periodes. Namelijk de huidige periode - 1 januari 2013 t/m 31 dec 2014 - en de toekomstige periode waarin zaken veranderen - vanaf 1 januari 2015. Om misverstanden te voorkomen zullen wij de periodes aanduiden met tarieven 2013 en tarieven 2015.

Aangezien deze mailing bestemd is voor alle betalingsplichtigen van Stichting de Thuiskopie wordt er onderscheid gemaakt tussen de volgende relatietypen; contractanten & niet-contractanten. Voor beide relaties zal de e-reader zichtbaar komen op onze Portal in de rapportage vanaf 1 januari 2015. 
 
Direct naar:
Veelgestelde vragen
Tarieven
Contact
Niet-Contractanten
Niet-contractanten doen bij Stichting de Thuiskopie opgave over de geïmporteerde/gefabriceerde voorwerpen op het moment van import/fabricage. Alles wat bij Stichting de Thuiskopie zal worden gerapporteerd vanaf 1 januari 2015 zal door Stichting de Thuiskopie tegen de tarieven 2015 worden gefactureerd. 
Contractanten
De contractanten van Stichting de Thuiskopie komen – indien zij voldoen aan onze voorwaarden zoals eerder gecommuniceerd – in aanmerking voor een overgangsregeling. Dit houdt in dat over heffingsvrije voorraad geïmporteerd voor 1 januari 2015 mag worden afgerekend tegen de tarieven 2015. Tegelijkertijd wil Stichting de Thuiskopie compliant partijen compenseren voor voorwerpen – in voorraad op 31 december 2014 - waarover de contractant de tarieven 2013 bij zijn leverancier heeft afgerekend.

Contractanten die niet in aanmerking komen voor onze overgangsregeling dienen verkopen uit heffingsvrije voorraad geïmporteerd vóór 1 januari 2015 met Stichting de Thuiskopie af te rekenen tegen de tarieven 2013. Uiteraard mogen deze contractanten hun voorraad geïmporteerd ná 1 januari 2015 wel tegen het nieuwe tarief afrekenen. Lees verder...
Opgave Handmatig en Excel
Contractanten kunnen op de Portal voor de opgave met betrekking tot uitleveringen in de maand januari 2015 dus afrekenen tegen verschillende tarieven. Dit zorgt ervoor dat er in sommige gevallen drie verschillende tarieven zichtbaar zijn. De lijst met tarieven en voorwerpen zoals beschikbaar zal wat groter worden dan u bent gewend. Wij vragen dus om extra aandacht bij het invullen van uw handmatige opgave. Lees verder...

Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze mailing nog vragen? Bezoek dan onze website en bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op. Dit kan middels een bericht via de Portal indien u bent ingelogd of per email naar info@thuiskopie.nl

Stichting de Thuiskopie wenst u tot slot fijne dagen toe en een prettige jaarwisseling!
© 2014 de Thuiskopie | Afmelden | www.thuiskopie.nl
Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
De Thuiskopie @ Twitter