Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan hier de webversie.
Nieuwsbrief Nov 2014
Geachte relatie, 

In de mailing van donderdag 20 november 18:00 was één bullit weggevallen onder het kopje - Hoofdlijnen van de compensatieregeling-  m.b.t. uitleveringen uit heffingsvrije voorraad. Hierbij gaat daarom een extra mailing  teneinde dit punt voor compliant partijen op te helderen.  Onze excuses voor eventuele verwarring.

Stichting de Thuiskopie
Tarieven & Voorwerpen 2015
Per 1 januari 2015 dalen de tarieven met 30% en wordt een nieuw tarief geïntroduceerd voor de e-reader. Ook wordt er geen onderscheid meer gemaakt in de opslagcapaciteit van voorwerpen; er geldt dus één tarief per voorwerp.

Artikel Tarief
CD-r  & DVD-r € 0.02
E-reader € 0.70
Externe harddisk € 0.70
Portable audio/videospeler € 1.40
Smartphone/telefoon met MP3 functie € 3.50
Tablet € 3.50
Desktop/PC/notebook/server/mediacenter € 3.50
Settopbox met harde schijf / HDD Recorder   € 3.50

Tarieven voor importen/fabricages vanaf 1 jan 2015 zoals vastgelegd in de AMvB van 28 oktober 2014.

 
Direct naar:
Veelgestelde vragen
Tarieven
Contact
Overgangsregeling Thuiskopie 2014 – 2015 voor Contractanten
Wettelijk gezien zijn de tarieven die gelden op het moment van import leidend voor de bepaling van de verschuldigde thuiskopievergoeding, en niet de tarieven die gelden op het moment van verkoop.

Er worden twee kwesties geïdentificeerd waar importeurs en fabrikanten vanaf 1 januari 2015 mee te maken kunnen krijgen.

1. Contractanten met voorraad geïmporteerd vóór 1 januari 2015 dienen officieel – ondanks het feit dat deze heffingsvrij op voorraad ligt – bij uitlevering vanaf 1 januari 2015 nog het oude tarief af te rekenen.

2. Zowel contractanten als niet-contractanten zullen op 1 januari nog voorwerpen op voorraad hebben welke zijn ingekocht inclusief het oude tarief (bijv. € 5.-).

 
Op verzoek van de betalingsplichtige industrie en ook ter vermijding van een stijging van administratieve lasten bij alle partijen heeft Stichting de Thuiskopie een manier gevonden om de markt tegemoet te komen.
 
Het is alleen mogelijk om afspraken te maken met bedrijven waar een contractuele band mee bestaat en volledig voldoen aan de regeling. Dit wil zeggen; tijdig en volledig opgave doen, volledig betalen en bewijs van betaling aan kunnen leveren. Partijen die hieraan niet voldoen rekenen over voorraad geïmporteerd vóór 1 januari 2015 dus nog af tegen het oude tarief. 
Hoofdlijnen Compensatieregeling

Stichting de Thuiskopie hanteert de volgende uitgangspunten voor partijen die in aanmerkingen komen voor de compensatieregeling. 

  • Contractanten die heffingsvrij hebben ingekocht/geïmporteerd kunnen over deze voorraad in 2015 tegen het nieuwe tarief afrekenen.

  • Contractanten die met heffing hebben ingekocht kunnen met een gespecificeerde opgave van de stand van de voorraad per 31 -12 plus bewijs van betaling van Thuiskopievergoeding aan leverancier - die deze vergoeding aantoonbaar aan Thuiskopie reeds heeft afgedragen - restitutie van het verschil aanvragen.

  • Deze regeling geldt alleen voor contractanten waarbij het verschil in af te dragen Thuiskopievergoeding meer dan € 250,- bedraagt. 

  • De restitutie aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 januari 2015 tot 1 april 2015

  • Partijen kunnen slechts éénmalig een aanvraag indienen.

  • Thuiskopie kan administratiekosten in rekening brengen.  

  • Partijen die restitutie krijgen mogen niet meer het oude tarief in rekening brengen.
Praktische uitvoering
Stichting de Thuiskopie is in overleg met het bedrijfsleven om een praktische uitvoeringsregeling te ontwerpen. U wordt daarover tijdig geïnformeerd. 

© 2014 de Thuiskopie | Afmelden | www.thuiskopie.nl
Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
De Thuiskopie @ Twitter