Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan hier de webversie.
Persbericht 31-10-2014
De thuiskopievergoeding compenseert rechthebbenden (auteurs, artiesten en producenten) voor kopieën die consumenten van hun werk maken. Daardoor worden zij in staat gesteld hun creatieve werk voort te zetten en blijft het voor consumenten ook in de toekomst mogelijk om te kopiëren voor eigen gebruik.
Thuiskopieregeling gewijzigd

De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen (SONT) heeft onlangs nieuwe Thuiskopietarieven geadviseerd aan Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. Op 17 oktober heeft de Ministerraad ingestemd met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin dat advies is overgenomen. De AMvB is vandaag aan de Tweede kamer aangeboden. Rechthebbenden blijven de komende jaren terecht verzekerd van een vergoeding voor de kopieën die een consument maakt van films, muziek, afbeeldingen en boeken. Ook e-readers worden nu bij de Thuiskopieregeling betrokken.

In Nederland is het toegestaan voor eigen gebruik een kopie te maken van een auteursrechtelijk beschermd werk. Om de makers van o.a. films, muziek en boeken te compenseren voor de privékopieën die consumenten maken heeft de overheid de Thuiskopieregeling in het leven geroepen. Door een uitspraak van het EU Hof van Justitie in april van dit jaar werd duidelijk dat kopieën uit illegale bron niet onder deze regeling vallen. Onder meer naar aanleiding van deze uitspraak heeft SONT zich, op verzoek van Staatssecretaris Teeven, opnieuw over de Thuiskopietarieven gebogen. Op basis van het advies is de AMvB per 1 januari 2015 aangepast, tot 31 december 2014 geldt de huidige regeling.

Hoewel de tarieven naar de mening van Thuiskopie wel erg fors worden verlaagd, wat geen recht doet aan de waarde van de vele kopieën die nog steeds worden gemaakt, kan de bijstelling leiden tot een verbeterde uitvoering en lagere administratieve lasten voor alle partijen. Zo blijft er één basistarief over en blijft er een restitutiemogelijkheid voor zakelijk gebruikte voorwerpen. De tarieven worden € 3,50 voor desktop pc’s, notebooks, smartphones, telefoons met mp-3 speler, tablets, hdd recorders en settopboxen met harde schijf. Portable audio-/videospelers krijgen een heffing van € 1,40 en € 0,70 voor externe hdd-drives en e-readers. Tenslotte wordt het tarief € 0,02 voor een CD-r en DVD-r . De Nederlandse tarieven liggen aan de onderkant van de tarieven in de ons omringende landen.

Met de Thuiskopieregeling blijft de mogelijkheid bestaan om voor jezelf een kopie te maken van een legaal exemplaar van een film, E-book of een liedje zonder daarvoor toestemming te hoeven vragen aan de maker. Zonder deze regeling zou de Nederlandse regering op grond van Europese regelgeving verplicht zijn om een algeheel verbod op het maken van privékopieën door consumenten in te voeren. Die situatie is niet te handhaven en ongewenst.

Het kopiëren van e-boeken heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen en met de vaststelling van een tarief voor de e-reader komt er een vergoeding beschikbaar voor schrijvers. Deze aanpassing van de regeling doet daarmee recht aan de veranderingen op technologisch gebied en in kopieer-gedrag van de consument . 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Download hier bovenstaand persbericht 
Download hier de AMvB

 

 
Direct naar:
Feiten en Fabels
Veelgestelde vragen
Tarieven
Contact
Importeurs, fabrikanten en (groot)handelaren
Thuiskopie is in overleg met betalingsplichtige partijen over de wijze waarop bovenstaande wijzigingen kunnen worden ingevoerd. Communicatie van Stichting de Thuiskopie over de wijze waarop partijen in de praktijk met de deze wijzigingen dienen om te gaan zal derhalve nog volgen. 
© 2014 de Thuiskopie | Afmelden | www.thuiskopie.nl
Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
De Thuiskopie @ Twitter