Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan hier de webversie.
Stichting de Thuiskopie heeft vanaf vanmiddag de functionaliteit van haar Portal uitgebreid teneinde een betere service aan haar relaties te bieden. In deze nieuwsbrief willen wij u wijzen op de aanpassingen. Deze aanpassingen hebben geen impact op de huidige opgave en restitutie systematiek. 
Historie op de Portal
Vanaf heden is voor alle relaties van Stichting de Thuiskopie een historie zichtbaar van opgaven en restituties. Dit houdt in dat direct nadat een opgave/restitutie is verzonden een inhoudelijk overzicht kan worden opgevraagd. Zo kan er geen twijfel ontstaan over wat er aan Stichting de Thuiskopie is verzonden. Daarnaast biedt de historie u de mogelijkheid om kort nadat uw opgave/restitutie is verzonden te controleren of de juiste aantallen zijn ingevuld. Indien u een afwijking signaleert kunt u direct contact met ons opnemen. 
 
Direct naar:
Veelgestelde vragen
Tarieven
Contact
Jaarcorrectie voor Contractanten
Stichting de Thuiskopie heeft  alleen voor haar contractanten een mogelijkheid gecreëerd om over het jaar 2013 een extra opgave te verrichten. In deze eenmalige opgave kunnen correcties worden aangeleverd met betrekking tot afgelopen kalenderjaar. De opgave kan op gelijke wijze worden aangeleverd als de maandelijkse opgave en kan worden gezien als een 13e maand. Het grote inhoudelijk verschil is dat in deze opgave jaarcorrectie wél negatieve aantallen kunnen worden verwerkt.

Er zijn scenario’s denkbaar die in de huidige periodieke opgaven niet eenvoudig kunnen worden verwerkt. Stichting de Thuiskopie heeft daarom in de toelichting enkele scenario’s geschetst welke u kunnen helpen bij het doorvoeren van de correcties. Mocht er enige twijfel zijn over de wijze waarop uw correctie dient te worden aangeleverd, neem contact met ons op alvorens u de jaarcorrectie verstuurt. De jaarcorrectie is vanaf heden te vinden op de Portal nadat u bent ingelogd, de toelichting vindt u hier
Wij vertrouwen erop dat de Thuiskopie Portal met bovenstaande functionaliteit een verbetering oplevert.

Met vriendelijke groet,

Stichting de Thuiskopie 
© 2014 de Thuiskopie | Afmelden | www.thuiskopie.nl
Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
De Thuiskopie @ Twitter